elegant cubes 3.png
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4295993/PL_Digital%20Excellence/DEA/Elegant%20Black%20Cubes%203.mov

   

Digital Excellence Model to zdolności potrzebne firmom do odniesienia sukcesu w erze cyfrowej.

Pobierz model

O Digital Excellence Model

Model Cyfrowej Gotowości (Digital Excellence Model) powstał w efekcie konsultacji z polskimi liderami biznesu, którzy na co dzień wykorzystują potencjał technologii w rozwijaniu swoich organizacji. Sprawdzamy jak udźwignąć wyzwania cyfrowej transformacji, przygotowując organizację, ludzi i narzędzia.

Digital Excellence Model to projekt mający na celu identyfikację cech organizacji, które umożliwiają transformację i sukces biznesu w erze cyfrowej. W ramach inicjatywy powstaje dostrajający się model rozwijany poprzez cykliczną analizę sukcesu cyfrowej transformacji biznesu. Wraz z rozwojem Modelu powstanie zbiór dobrych praktyk, z którego realnie będzie mogła skorzystać transformująca się firma. 

endless cunes 7.png

Założenia

1

DE Model ocenia potencjał cyfrowej transformacji biznesu, opierając się na analizie różnych światowych podejść i modeli cyfrowej transformacji.

2

DE Model określa 5 kluczowych obszarów, w których przedsiębiorstwo powinno posiadać wyróżniające zdolności.

3

DE Model w każdym z obszarów określa przejawy świadczące o potencjale cyfrowej transformacji.

4

DE Model określa te zdolności firmy, które w praktyce decydują o ich biznesowej doskonałości cyfrowej.

5

DE Model jest otwarty co, co oznacza, że obok istniejących przejawów przedsiębiorstwo może wskazywać inne, kluczowe jego zdaniem dla sukcesu cyfrowej transformacji.

6

DE Model ustanawia ramy dla konkursu Digital Excellence Awards.

Zespół tworzący Digital Excellence Model

Praca nad modelem powstaje przy współpracy zespołu Digital Excellence Group, którego liderem jest Bartosz Górczyński, rady programowej społeczności CIONET, składającej się z kilkudziesięciu członków zarządu odpowiedzialnych za cyfrowe zmiany w organizacji, zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, którego liderem jest profesor Grzegorz Bełz, oraz zespołu Katedry Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, którego liderem jest profesor Piotr Płoszajski. 

elegant cubes 5.png
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4295993/PL_Digital%20Excellence/DEA/Elegant%20Cubes%20Motion%205.mov

   
Pobierz DE Model

Polska wersja

   
Download DE Model

English Version

Kontakt

Jeśli potrzebujesz skonsultować się w sprawie Modelu, napisz do nas!