O programie

Osią naszych działań jest spojrzenie w przyszłość i wypracowanie płaszczyzny rozmowy o najważniejszych wyzwaniach i koniecznych działaniach biznesowych cyfrowych liderów w perspektywie najbliższej dekady.  Korzystając z wiedzy i doświadczenia naszej społeczności pracujemy nad określeniem kluczowych czynników, które wpływają na rozwój technologiczny i biznesowy w organizacji.

W tym kontekście przyglądamy się przejawom gotowości cyfrowej – wspólnie szukając odpowiedzi na pytanie, czemu firmy już teraz muszą się transformować i dostosowywać.

Program otworzył słynny futurolog - Brian Solis, którego wystąpienie polecamy!

Future Thinkers to wielomiesięczny, wizjonerski program, stworzony przez Dell Technologies, CIONET Polska, Digital Excellence i infuture.institute. W jego ramach do cyklu warsztatów zaprosiliśmy wybitnych ekspertów z różnych branż i na różnych stanowiskach - w tym dyrektorów IT, innowacji i marketingu. Pracowaliśmy w gronie ponad 150 liderów transformacji cyfrowej z polskich firm, związanych ze społecznością CIONET Polska i Digital Excellence.

To właśnie społeczność i interdyscyplinarność stanowią o wielkiej sile programu – ludzie o różnych punktach widzenia, umiejętnościach, celach dzielili się podczas spotkań wiedzą i doświadczeniami. Jednym z efektów wspólnej, twórczej i przekraczającej wcześniejsze oczekiwania pracy, jest raport Future Thinkers.

GŁOS PONAD SETKI LIDERÓW

W powstanie raportu Future Thinkers swój wkład wniosło
ponad 100 polskich liderów transformacji. Wierzymy, że
pozwoli on Wam spojrzeć na swoją firmę i branżę z innej perspektywy oraz zainspiruje do dyskusji o przyszłości. 

Raport Future Thinkers ma na celu pokazanie, jak ważne w procesie transformacji cyfrowej są czynniki
pozatechnologiczne. Że najważniejszym ogniwem
w transformacji są ludzie – pracownicy i konsumenci.
I wreszcie, że w procesie transformacji cyfrowej szczególnie istotne są trzy pytania, zadane dokładnie w tej
kolejności: jaki problem rozwiązujemy i dla kogo?
jaki powinien być produkt lub usługa, które sprzedajemy? jaka technologia będzie najbardziej odpowiednia, żeby osiągnąć ten cel?

MEDIA O NAS

Program Future Thinkers spotkał się z szerokim zainteresowaniem mediów. Zachęcamy do przeczytania najpopularniejszych publikacji.

 

01-2

 

02 (1)

 

03 (1)

 

04 (1)

 

05 (1)

 

06 (1)

 

07 (1)

 

08 (1)

 

    

O TRENDACH I PROGRAMIE FUTURE THINKERS OPOWIADAJĄ:

WSPÓŁPRACA

WSPÓŁPRACA MEDIALNA