elegant cubes 3.png
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4295993/PL_Digital%20Excellence/DEA/Elegant%20Black%20Cubes%203.mov

Firmy konkurujące ze sobą we współczesnym ekosystemie gospodarczym przechodzą złożone i skomplikowane zmiany w ramach transformacji cyfrowej. Narzędzia są różne, cel pozostaje ten sam: udoskonalenie modelu biznesowego z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Aby sprawniej przeprowadzać te procesy, poszukują dobrych praktyk, wzorców i inspiracji. Od kogo lepiej się uczyć niż od najlepszych, którzy osiągnęli pozytywne rezultaty biznesowe przeprowadzanych zmian?

<

 

Korzyści z uczestnictwa w Digital Excellence

Mentoring

Dowiedz się, jak zwiększać dojrzałość cyfrową swojej organizacji od liderów cyfrowej transformacji! 

Poznaj dobre praktyki i skorzystaj z doświadczenia naszych Jurorów oraz laureatów.

Networking

Poznaj wyzwania i rozwiązania prezentowane przez innych uczestników Programu.

Wymień się swoimi perspektywami i zainspiruj się ich drogą do cyfrowej doskonałości.

Uczestnictwo w wielu formatach spotkań

Dołącz do nas offline i online na spotkania w różnej formule - od dyskusji i webinarów, po prezentacje i przedstawienie use-case'ów.

Docenienie zespołu w Digital Excellence Awards

Zgłoś projekt, nad którym pracujecie w Twojej organizacji i przedstaw go naszym Jurorom. Jest to szansa na docenienie pracy Twojego zespołu oraz innowacji, którą wdrażacie w swojej firmie.

Do kogo skierowany jest Program

Naszym celem jest identyfikować i pokazywać najlepsze przykłady transformacji cyfrowej w Polsce.

Z jednej strony, przedstawiamy liderów, którzy mogą być benchmarkiem dla innych - to oni tworzą Digital Excellence Awards.

Z drugiej, dajemy organizacjom w trakcie transformacji narzędzia do przeprowadzenia cyfrowej rewolucji - poprzez udział w spotkaniach Digital Practices oraz webinarach, uczestnicy Programu zyskają nową perspektywę do zmian w swoich firmach.

endless cunes 7.png

 

Zmiany w Programie w 2023

Spotykamy się cały rok

W ramach Programu Digital Excellence będziemy spotykać się cały rok, dając uczestnikom szansę na inspirowanie się, networking i wypracowanie własnych dobrych praktyk

Profil uczestnika Programu

Do uczestnictwa w Programie po raz pierwszy zaprosimy nie tylko podmioty o wysokim poziomie dojrzałości cyfrowej, ale również te, które rozpoczynają swoje projekty transformacji.

Nowe formaty spotkań

W 2023 roku proponujemy naszym uczestnikom spotkania online oraz na żywo - chcemy zaproponować Wam nowe sposoby na czerpanie wiedzy od naszych Jurorów, laureatów i Partnerów.

Nowa formuła oceny projektów

Projekty zgłoszone do konkursu Digital Excellence Awards 2023 będą oceniane strategicznie, mając na uwadze ich wpływ na całokształt organizacji.

Dodatkowa kategoria Konkursu

Odpowiadając na ewoluujące otoczenie technologiczne, postanowiliśmy rozwinąć dodatkową kategorię konkursową - Disruptive Technology.

Bezpłatny udział

Udział w Programie i wszystkich spotkaniach pozostaje bezpłatny dla uczestników - wystarczy zgłosić się do Programu, żeby otrzymywać informacje i zaproszenia na planowane spotkania.
Chcesz porozmawiać o udziale Twojej organizacji? Zachęcamy do umówienia spotkania.
Zgłoś się do Programu!

elegant cubes 5.png
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4295993/PL_Digital%20Excellence/DEA/Elegant%20Cubes%20Motion%205.mov