REstart Program
DE Model

Czy przygotowujecie się już do Digital Excellence Awards?

Ludwik Krakowiak
22-08-31 16:29

Czy przygotowujecie się już do kolejnej edycji Digital Excellence Awards? To organizowany przez CIONET od 2016 r. konkurs, w którym nagradzani są liderów przemian cyfrowych. Wyróżnienia Digital Excellence of the Year ponownie trafią do tych organizacji, które najlepiej i najskuteczniej wdrażają procesy transformacji cyfrowej i które uzyskały korzystne rezultaty dla przedsiębiorstwa oraz poprawiły swoją gotowość cyfrową.

Nagrody Digital Excellence Awards przyznaje jury, złożone z ekspertów ze świata technologii, biznesu i nauki oraz przedstawicieli organizatora. Laureaci konkursu Digital Excellence Awards są nominowani do udziału w finale prestiżowego międzynarodowego konkursu CIONET Digital Leader of the Year.

W tym roku, podobnie jak w edycji ubiegłorocznej, uczestnicy staną w szranki w sześciu głównych kategoriach konkursowych.

W kategorii Digital Strategic Perspective nagroda trafi do pomysłodawców i realizatorów najlepszego projektu transformacyjnego, opartego o rozwiązania cyfrowe kluczowe dla strategii i modelu biznesowego. Ocenie podlegają tu m.in. wizja i strategia zarządzania wyzwaniami ery cyfrowej oraz wpływ transformacji na skalowalność i rentowność biznesu.

Wyróżnienie w obszarze Digital Customer Experience przyznawane jest na najlepsze projekty mające na celu dostarczenie kompleksowego i innowacyjnego doświadczenia klientów. Sprawdzimy nie tylko to, które firmy najlepiej rozumieją potrzeby cyfrowych klientów, ale również jak radzą sobie z pomiarami i analityką danych o nich.

Dwie kolejne kategorie dotyczą cyfrowych zdolności organizacji. W kategorii Digital Capabilities nagrodzony zostanie najlepszy projekt transformacyjny bezpośrednio wspierający strategię i model biznesowy w zakresie budowania cyfrowych kompetencji i zasobów technologicznych. Wyróżnienie czeka na te organizacje, które kładą szczególny nacisk na budowę specjalistycznej wiedzy technologicznej umożliwiającej tworzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych oraz pozyskiwanie i rozwój talentów.

Z kolei do kategorii Transformational Capabilities należy zgłaszać projekty transformacyjne, oparte na nowoczesnym przywództwie budowaniu kultury organizacyjnej i w procesach zmian, generujące rewolucyjne innowacje w organizacji. Promowane są organizacje, w których przywództwo które buduje motywację i zaangażowanie pracowników oraz gdzie panuje kultura innowacji, rozumiana jako zwinność i otwartość na nowe koncepcje.

Kategoria Operational Efficiency dotyczy projektów transformacyjnych opartych na scyfryzowanych systemach zarządzania dla poprawy efektywności operacyjnej organizacji. Ocenie jury będzie podlegać m.in. wpływ zastosowania rozwiązań robotyki i automatyzacji na poprawę skuteczności i efektywności kosztowej przedsiębiorstwa oraz zakres i rezultaty wdrożenia narzędzi cyfrowej współpracy.

Podobnie jak w ub. roku, przyznamy wyróżnienie w kategorii Environmental & Social Impact – do udziału zapraszamy autorów wszystkich projektów mających na celu realizację strategii zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska.

Ostatnie wyróżnienie to nagroda społeczności CIONET Polska, a jej zdobywca wyłaniany jest w drodze głosowania online.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.digitalexcellence.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z „Digital Excellence 2021 Case Book”, który zawiera case studies wszystkich zgłoszeniach do ubiegłorocznej edycji konkursu 

 

 

 

 

 

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach