REstart Program
DE Model

Czy przygotowujecie się już do Digital Excellence Awards?

Ludwik Krakowiak
22-08-31 16:29

Czy przygotowujecie się już do kolejnej edycji Digital Excellence Awards? To organizowany przez CIONET od 2016 r. konkurs, w którym nagradzani są liderów przemian cyfrowych. Wyróżnienia Digital Excellence of the Year ponownie trafią do tych organizacji, które najlepiej i najskuteczniej wdrażają procesy transformacji cyfrowej i które uzyskały korzystne rezultaty dla przedsiębiorstwa oraz poprawiły swoją gotowość cyfrową.

Nagrody Digital Excellence Awards przyznaje jury, złożone z ekspertów ze świata technologii, biznesu i nauki oraz przedstawicieli organizatora. Laureaci konkursu Digital Excellence Awards są nominowani do udziału w finale prestiżowego międzynarodowego konkursu CIONET Digital Leader of the Year.

W tym roku, podobnie jak w edycji ubiegłorocznej, uczestnicy staną w szranki w sześciu głównych kategoriach konkursowych.

W kategorii Digital Strategic Perspective nagroda trafi do pomysłodawców i realizatorów najlepszego projektu transformacyjnego, opartego o rozwiązania cyfrowe kluczowe dla strategii i modelu biznesowego. Ocenie podlegają tu m.in. wizja i strategia zarządzania wyzwaniami ery cyfrowej oraz wpływ transformacji na skalowalność i rentowność biznesu.

Wyróżnienie w obszarze Digital Customer Experience przyznawane jest na najlepsze projekty mające na celu dostarczenie kompleksowego i innowacyjnego doświadczenia klientów. Sprawdzimy nie tylko to, które firmy najlepiej rozumieją potrzeby cyfrowych klientów, ale również jak radzą sobie z pomiarami i analityką danych o nich.

Dwie kolejne kategorie dotyczą cyfrowych zdolności organizacji. W kategorii Digital Capabilities nagrodzony zostanie najlepszy projekt transformacyjny bezpośrednio wspierający strategię i model biznesowy w zakresie budowania cyfrowych kompetencji i zasobów technologicznych. Wyróżnienie czeka na te organizacje, które kładą szczególny nacisk na budowę specjalistycznej wiedzy technologicznej umożliwiającej tworzenie innowacyjnych rozwiązań cyfrowych oraz pozyskiwanie i rozwój talentów.

Z kolei do kategorii Transformational Capabilities należy zgłaszać projekty transformacyjne, oparte na nowoczesnym przywództwie budowaniu kultury organizacyjnej i w procesach zmian, generujące rewolucyjne innowacje w organizacji. Promowane są organizacje, w których przywództwo które buduje motywację i zaangażowanie pracowników oraz gdzie panuje kultura innowacji, rozumiana jako zwinność i otwartość na nowe koncepcje.

Kategoria Operational Efficiency dotyczy projektów transformacyjnych opartych na scyfryzowanych systemach zarządzania dla poprawy efektywności operacyjnej organizacji. Ocenie jury będzie podlegać m.in. wpływ zastosowania rozwiązań robotyki i automatyzacji na poprawę skuteczności i efektywności kosztowej przedsiębiorstwa oraz zakres i rezultaty wdrożenia narzędzi cyfrowej współpracy.

Podobnie jak w ub. roku, przyznamy wyróżnienie w kategorii Environmental & Social Impact – do udziału zapraszamy autorów wszystkich projektów mających na celu realizację strategii zrównoważonego rozwoju i ochronę środowiska.

Ostatnie wyróżnienie to nagroda społeczności CIONET Polska, a jej zdobywca wyłaniany jest w drodze głosowania online.

Więcej informacji o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie www.digitalexcellence.pl.

Zapraszamy również do zapoznania się z „Digital Excellence 2021 Case Book”, który zawiera case studies wszystkich zgłoszeniach do ubiegłorocznej edycji konkursu 

 

 

 

 

 

You May Also Like

These Stories on Digital Excellence Awards

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach