REstart Program
DE Model

CSIOZ: cyfrowa rewolucja w ochronie zdrowia

Digital Excellence Group
19-10-11 10:54

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia konsekwentnie zmienia polski system ochrony zdrowia dokument po dokumencie. Proces transformacji od systemów papierowych do elektronicznych wymaga zmian nie tylko technologicznych, ale także przemian organizacyjnych i mentalnych. Wyznaczająca jego początek e-recepta dotyka wszystkich uczestników systemu w tym samym czasie – dokument tworzony przez lekarza dla pacjenta jest realizowany przez farmaceutę.

W bardzo krótkim czasie CSIOZ udało się zainicjować kluczowe dla digitalizacji całego sektora ochrony zdrowia projekty. Cyfrowa transformacja ma umożliwić łatwy i szybki dostęp do danych medycznych pacjenta. Jednocześnie ma również stworzyć procesy przyspieszające obsługę pacjenta na każdym etapie jego styczności z systemem. Dodatkowym czynnikiem napędzającym digitalizację jest również potrzeba uszczelnienia systemu i podniesienia jakości danych medycznych.

Bieżący rok upływa pod znakiem e-recepty. Wystawienie pierwszej elektronicznej recepty w maju 2018 r. zajęło blisko pół godziny. Początkowo podejście do projektu było sceptyczne, dzisiaj coraz więcej uczestników systemu ochrony zdrowia zaczyna dostrzegać, że to ogromne ułatwienie – od jej wystawienia, przez realizację po dostęp do dokumentu na późniejszym etapie. Dzisiaj, żeby podłączyć się do systemu i wystawić e-receptę wystarczy kilka minut. Cały proces prezentuje krótki filmik umieszczony w internecie. W sierpniu br. każdego dnia roboczego wystawiano 100 tys. takich dokumentów dziennie. W skali miesiąca dało to ponad 2 mln e-recept. Cały proces nabiera przyspieszenia, bo już w 2020 r. wszystkie recepty mają być realizowane elektronicznie.

Przed blisko 10 miesiącami uruchomiono pilota systemu e-skierowanie. Ma on się zakończyć wkrótce, ponieważ elektroniczne skierowania mają obowiązywać w całym kraju od 2021 r. W serwisie pacjent.gov.pl mamy natomiast dostęp do bezpłatnej aplikacji Ministerstwa Zdrowia, czyli Internetowego Konta Pacjenta, które udostępnia coraz więcej nowych funkcjonalności. Trwają także zaawansowane prace nad uruchomieniem pilotażu systemu elektronicznej dokumentacji medycznej.

„Internetowe Konto Pacjenta to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia. Pozwala na dostęp do danych gromadzonych o pacjentach w Systemie Informacji Medycznej (SIM) oraz przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Głównym celem jest ułatwienie pacjentom dostępu do historii i przebiegu ich leczenia oraz uproszczenie procesu pozyskiwania informacji. Wraz z e-receptą i e-skierowaniem zmienia system ochrony zdrowia z papierowego na cyfrowy i otwiera zupełnie nowy sposób korzystania z dostępu do dokumentów i danych” – mówi Andrzej Sarnowski, Kierownik Projektu e-zdrowie (P1) w CSIOZ.

„Dodatkową korzyścią jest możliwość wykorzystania - po ich zanonimizowaniu – uzyskanych danych w celu prowadzenia badań naukowych m.in. w dziedzinie ochrony zdrowia i na potrzeby przygotowywania zestawień pozwalających na podejmowanie decyzji opartych na danych” – dodaje Andrzej Sarnowski.

Wielowymiarowa transformacja

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odpowiada za realizację zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie – na podstawie prowadzonych analiz – decyzji zarządczych Ministra Zdrowia. CSIOZ odpowiada także za monitorowanie systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym.

W pierwszym kwartale 2018 r. firma stanęła przed wyzwaniem związanym z wprowadzeniem ważnej zmiany organizacyjnej: przestała jedynie nadzorować realizację projektów IT a stała się jednostką posiadającą pełne kompetencje wytwórcze dla produktów IT zgodnych z wymaganiami biznesowymi określanymi przez Ministerstwo Zdrowia. Wymagało to wprowadzenia wielu zmian technologicznych, ale także organizacyjnych i mentalnych.

„W czasie transformacji postawiono na uzupełnienie kluczowych kompetencji technicznych - architektów rozwiązań IT, analityków systemowych a także całych zespołów DevOps. W ramach przyjętej strategii projekt e-zdrowie (P1) ewoluował przenosząc główny ciężar architektury i analityki na stronę CSIOZ. Dodatkowo przyjęto formułę zwinnej realizacji projektu, realizując działania w ramach dwutygodniowych sprintów. Głównym miejscem wymiany informacji stała się Jira a kod przygotowywano z użyciem dockerów i BitBucket'a” – tłumaczy Andrzej Sarnowski.

 

Wnioski i zdobyte doświadczenia: na co warto zwrócić uwagę

  • Jednym ze źródeł sukcesu była współpraca z użytkownikami systemów według najnowszych standardów – prowadzone są badania user experience, warsztaty kokreacji, w których uczestniczą lekarze, farmaceuci oraz różne grupy pacjentów.
  • Jednym z warunków koniecznych osiągnięcia celów było zastosowanie zwinnego podejście do projektu, tzn. iteracyjne wytwarzanie kolejnych elementów i przyrostowe udostępnianie ich użytkownikom, zgodnie z modelem Scrum Nexus; do wsparcia zarządzania zasobami i bieżącego śledzenia postępów prac wykorzystano narzędzia takie jak Jira, BitBucket, Confluence, Selenium, Jmeter oraz SoapUI.
  • Przeniesienie środowiska współpracy do Jira zintegrowanego z Confluence dało możliwość równoległej współpracy wielu zespołów wytwórczych z możliwością lepszego delegowania i rozliczania realizowanych zadań.
  • Wykorzystanie technologii zdalnej komunikacji, takich jak Zoom czy Microsoft Teams, wspierających pracę zespołów rozproszonych, uniezależniło realizację projektu od jednego miejsca przebywania zespołów i łatwiejszą realizację spotkań.

191003_DE0189

 

 

 

You May Also Like

These Stories on Digital Excellence Awards

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach