REstart Program
DE Model

17 mistrzów transformacji roku 2021

Anna Kosmala
21-10-25 12:02

Znamy wszystkich finalistów konkursu CIONET Digital Excellence Awards 2021! W tym roku do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba organizacji. Z 51 zgłoszonych projektów, aż 37 zgłoszeń przełomowych transformacji cyfrowych zostało poddanych ocenie Jurorów. 17 mistrzów transformacji dotarło do finału Digital Excellence Awards. Gratulacje dla Finalistów! 

💥Kategoria DIGITAL STRATEGIC PERSPECTIVE
Finaliści: CCC SA, Krajowa Izba Rozliczeniowa

💥Kategoria DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE
Finaliści: Centrum e-ZdrowiaGrupa NEUCAŻabka Polska

💥Kategoria DIGITAL CAPABILITIES
Finaliści: Dom DevelopmentLink4Polpharma
 
💥Kategoria TRANSFORMATIONAL CAPABILITIES
Finaliści: KROSS S.A.LUX MEDConnected Retail by Zalando
 
💥Kategoria OPERATIONAL EFFICIENCY
Finaliści: Echo InvestmentING Tech Poland, Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 
💥Kategoria ENVIRONMENTAL & SOCIAL IMPACT
Finaliści: BNP Paribas Bank PolskaMPWiK S.A. Wrocław, LPP S.A.

Poznajcie ich projekty, aby zagłosować na faworyta, który otrzyma nagrodę społeczności! Głosować można pod tym linkiem.


CCC
Programem kompleksowej transformacji zostały objęte najważniejsze obszary przedsiębiorstwa: zakupy, logistyka, marketing, sprzedaż, CRM, back office, finanse i e-commerce. Kluczowym wyzwaniem była kompleksowa przebudowa architektury rozwiązań i narzędzi IT dopasowanych do najważniejszych obszarów funkcjonowania biznesu. Program przynosi wymierne efekty, w tym wzrost udziału kanału e-commerce w sprzedaży ogółem do poziomu 6,4% całości przychodów grupy.


Krajowa Izba Rozliczeniowa
Integrator technologiczny polskiego systemu płatniczego i dostawca cyfrowych rozwiązań dla bankowości, gospodarki i administracji zgłosił się do konkursu z trzema projektami:
• Trwały nośnik 2.0 dla dokumentów prywatnych, wykorzystujący technologię blockchain,
• mojeID – narzędzie do potwierdzania tożsamości online w usługach świadczonych komercyjnie oraz w administracji publicznej,
• mSzafir – kwalifikowany podpis elektroniczny w wersji mobilnej.


 
Centrum e-Zdrowia
Centrum E-Zdrowia zgłosiło projekt e-Rejestracji na szczepienie przeciw COVID-19.
System składa się z trzech aplikacji, które umożliwiają samodzielne zapisanie się pacjenta na szczepienie przez Internetowe Konto Pacjenta oraz mojeIKP, obsługę zgłoszeń telefonicznych przez pracowników infolinii 989, jak i zarządzanie kalendarzem wizyt szczepiennych, ich umawianie i realizację bezpośrednio przez pracowników punktów.

e-Rejestrację uruchomiono już po 30 dniach od rozpoczęcia prac. Obecnie jest w niej zarejestrowanych ok. 33 mln wizyt szczepiennych oraz ponad 100 tys. kont użytkowników obsługujących system z ponad 8700 punktów szczepień.Żabka
Projekt sklepu autonomicznego. Dzięki Nano Store zakupy w sklepach sieci Żabka można zrobić w kilka sekund po prostu wybierając produkt z półki i wychodząc bez konieczności dokonywania płatności na miejscu. Projekt wykorzystuje takie technologie, w tym zaawansowane modele przetwarzania obrazu, algorytmy sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu.Grupa Neuca
Firma Neuca w konkursowe szranki stanęła z projektem HeyDoc. Projekt, będący operacyjną częścią strategii transformacji cyfrowej firmy, miał za zadanie zbudować cyfrową opiekę zdrowotną w modelu B2C. Wyzwaniem był przy tym fakt, że przez 30 lat Neuca koncertowała się na budowie pozycji w sprzedaży hurtowej leków i relacjach z aptekami w modelu B2B, przy małej aktywności na rynku usług medycznych.

Wdrożenie HeyDoc sfinalizowano w czerwcu 2021 r. Platformę odwiedził milion unikalnych użytkowników, a NPS kliencki osiągnął poziom 76 punktów. Całość działań transformacyjnych znalazła odzwierciedlenie w wynikach biznesu pacjenckiego w pierwszej połowie 2021 r. – przychody segmentu biznesów pacjenckich wzrosły o 64%Polpharma
Firma zaprezentowała jurorom społeczność cyfrową Polpharma Digital Community. Celem inicjatywy jest zaangażowanie pracowników w całej organizacji, budowanie ich świadomości i umiejętności wykorzystania potencjału cyfryzacji. Ponad 100 ambasadorów cyfryzacji oraz ponad połowa z 4200 pracowników aktywnych w ramach programu sprawili, że program jest źródłem innowacji i wielu nowych wartości biznesowych dla Polpharmy, a sami współpracownicy w otwarty, kreatywny sposób rozmawiają o swoich innowacyjnych pomysłach, znajdują inspiracje, uczą się współpracy i ko-kreacji oraz rozwijać swoje cyfrowe kompetencje w tym zrozumienie potencjału cyfrowych technologii jak VR, AI, IoT, Digital Twin etc.Dom Development
Firma zgłosiła się do konkursu nie tyle z jednym projektem transformacji cyfrowej organizacji, co raczej z całym ich zestawem, obejmującym wszystkie obszary biznesowe.
W toku transformacji, podpartej inwestycjami w obszarze IT i nowoczesnych technologii chmurowych, prawie wszystkie procesy biznesowe firmy zostały zmodyfikowane. Rezultat wdrożenia to wytworzenie atmosfery współpracy na wszystkich szczeblach organizacji, likwidacja silosów informacyjnych i transparentność w celach biznesowych.

Wymierne efekty to m.in. poprawa marżowości projektów oraz skrócenie czasu wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych i zmian w procesach z kilku miesięcy do nawet kilku tygodni.Link4
Zdaniem ubezpieczyciela na wyróżnienie w kategorii Digital Capabilities zasługuje transformacja procesowo-technologiczna organizacji, realizowana od ub. roku. Projekt objął wszystkie linie biznesowe i technologiczne. Przeprowadzono kaskadę strategii i zdefiniowano spójne dla całej firmy cele taktyczne oraz zadania operacyjne. Kluczowe było stworzenie zespołów pracujących nad poszczególnymi inicjatywami ponad podziałem organizacyjnym, dlatego cele te były realizowane w zespołach biznesowo-technologicznych metodą SCRUM. Od strony organizacyjnej zwinny tryb pracy został rozszerzony na zespoły biznesowe. W zakresie technologii zmodernizowana została część ekosystemu IT. W efekcie


Kross S.A.
Rozwój w obszarze digital i zwiększenie udziału kanału e-commerce w sprzedaży – to założenia projektu transformacji cyfrowej w firmie Kross.  Kross podjął się transformacji dostrzegając konieczność otwarcia organizacji na e-commerce. Spółka dostrzegła też potrzebę wprowadzenia jednolitych standardów rynkowych w zakresie pakowania i dostarczania produktów klientom końcowym.

Wyzwaniem transformacji było jednak przygotowanie organizacji do obsługi zamówień e-commerce (firmowy system ERP był dostosowany tylko do sprzedaży B2B) oraz integracja kanału sprzedaży bezpośredniej z siecią sklepów stacjonarnych, tworzonych przez oddzielne jednostki biznesowe niepołączone żadnym wspólnym systemem omnichannel.LUX MED
Firma zgłosiła do konkursu system dostępu do opieki medycznej po wybuchu epidemii COVID-19. Grupa LUX MED uznała strategię cyfrową za kluczowe narzędzie przezwyciężenia kryzysu w sektorze zdrowia, wywołanym koronawirusem. Od lutego do czerwca 2020 r. przeprowadzono projekt transformacji głównych procesów firmy w oparciu o połączone platformy cyfrowe. Efektem był nowy model operacyjny, integrujący opiekę wirtualną z tradycyjną infrastrukturą medyczną.

Zmiany pozwalające na implementację nowego modelu wdrażano synchronicznie we wszystkich kluczowych platformach technologicznych – systemach medycznych, portalach internetowych, aplikacji mobilnej i dashbordach zarządczych.


Zalando
Konkursowa propozycja firmy to projekt Connected Retail by Zalando, który miał na celu cyfryzację handlu stacjonarnego. Umożliwia właścicielom sklepów stacjonarnych z odzieżą i obuwiem sprzedaż produktów na platformie Zalando. Zapewnia sprzedawcom narzędzie internetowe do łatwej integracji własnych systemów zarządzania stanami magazynowymi z platformą online.

Projekt został uruchomiony w Polsce w lipcu 2020 r. W ciągu roku do programu dołączyło 5 tys. sklepów z 12 krajów.

 

Echo Investment
Do rywalizacji o nagrodę główną w kategorii Operational Efficiency przystąpiła z projektem Strategia Cyfryzacji. Celem projektu było wypracowanie standardów procesów biznesowych i ich optymalizacja – podniesienie dojrzałości procesowej, wdrożenie najlepszych praktyk, rozbicie silosów organizacyjnych i wyeliminowanie problemów komunikacyjnych wewnątrz firmy.

W wyniku trwającej od 2017 r. transformacji powstał domenowy framework’a procesowego, dzięki któremu Echo może w szybki sposób integrować procesy w pozostałych spółkach grupy kapitałowej. Zmianie uległa też rola działu IT, który jest teraz strategicznym zasobem w rozwoju procesów spółki.ING Tech
Firma przeprowadziła w 2021 r. pełną digitalizację obiegu dokumentów pracowniczych. Obecnie dokumentacja papierowa w obszarze HR jest ograniczona do minimum, wynikającego z aktualnych przepisów prawa. Wdrożenie usprawniło i przyśpieszyło obieg dokumentacji kadrowej oraz poprawiło doświadczenia pracowników.

Projekt ING Tech Poland ma szanse na główną nagrodę w kategorii Operational Efficiency. Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Organizacja w kategorii Operational Efficiency zgłosiła projekt, który początkowo miał być tylko wdrożeniem systemu do optymalizacji przepływów finansowych, a stał się fundamentem transformacji działu IT i przyczynił się do budowy kultury cyfrowej w organizacji. Projekt pozwolił m.in. pozyskać zasoby umożliwiające Zakładowi tworzenie oprogramowania o coraz większej skali złożoności we własnym zakresie. Umożliwił realizowanie skutecznej polityki finansowej, podniósł wydajność pracy i zredukował ilość błędów w obiegu dokumentów finansowych.BANK BNP PARIBAS
Firma, która realizuje właśnie strategię paperless, zgłosiła program wdrożenia i popularyzacji elektronicznego obiegu dokumentów w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. Rezultat to redukcja zużycia papieru z 35 tys. ryz w pierwszym półroczu 2020 r. do 24 tys. w analogicznym okresie 2021 r. W ramach inicjatywy wypromowano użycie podpisów elektronicznych – ze szczególnym uwzględnieniem podpisów kwalifikowanych (do połowy tego roku wydano ponad 600 podpisów kwalifikowanych ze zdalną weryfikacją tożsamości). A dodatkowa korzyść z programu to przyśpieszenie procesów zakupowych średnio o 60%.MPWiK we Wrocławiu
Uznanie jurorów zyskał zgłoszony przezMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA we Wrocławiu program obniżania strat wody w miejskiej sieci wodociągowej. Projekt MPWiK integruje rozwiązania internetu rzeczy, chmurę obliczeniową i aparaturę pomiarową, monitorując ilość i ciśnienie wody przepływającej przez sieć oraz predykcyjnie wykrywając potencjalne źródła awarii.

Dzięki programowi ilość wody marnowanej we wrocławskich wodociągach sukcesywnie się obniża – zaoszczędzono w ten sposób ponad 1,5 mln m3. Cel programu to całkowite wyeliminowanie strat do 2040 r.LPP
Jeden z największych w regionie producentów w branży odzieżowej zakończył właśnie wdrażanie projektu Supplier Portal – narzędzia wsparcia w obszarach zakupów, transportu i logistyki oraz finansów i księgowości. Założeniem projektu było zwiększenie efektywności łańcucha dostaw, optymalizacja procesów logistycznych na etapie transportu i efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

W efekcie wdrożenia ilość kartonów służących do ponownego pakowania towarów wzrosła z 10 do 50%. Oszczędność opakowań w ciągu pół roku od wdrożenia wyniosła 900 tys. kartonów, a docelowo w przyszłym roku wyniesie ponad 2 mln. Z kolei poprawa wypełnień kartonów przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania kontenerów i ograniczenia emisji CO2.Do 5 listopada możecie zagłosować na faworyta, który otrzyma nagrodę społeczności! Głosować można pod tym linkiem. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali digital Excellence Awards 18 listopada! 

 

You May Also Like

These Stories on Digital Excellence Awards

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach