REstart Program
DE Model

Najlepsze praktyki, czyli jak nie zniknąć z rynku za 10 lat

Digital Excellence Group
19-10-27 12:11

Digital Excellence Model stał się ramą merytoryczną wielu działań w ramach społeczności CIONET Polska i Digital Excellence. Jak podkreśla jego współtwórca, prof. Grzegorz Bełz z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jednym z celów modelu jest przygotowanie organizacji do zmian, wykorzystanie jej potencjału, poprawa konkurencyjności. To poszukiwanie najlepszych praktyk na przyszłość, ponieważ te stosowane w teraźniejszości nie zagwarantują nam sukcesu w szybkozmiennym otoczeniu biznesowym. DE Model był punktem wyjścia dla wyjątkowej debaty podczas spotkania w ramach programu Future Thinkers realizowanym z Dell Technologies. W debacie wzięli udział prawdziwi mistrzowie cyfryzacji. Dyskusja toczyła się wokół obszarów i przejawów doskonałości cyfrowej. 

 

Strategiczna perspektywa czasowa

Adama Marciniak, CIO, Vice President, PKO Bank Polski, mówił o przejawie, który nazwaliśmy jasną wizją strategiczną. Technologia nie jest czynnikiem, który ma być podstawą zmiany organizacji, ale nie możemy myśleć, że uda się nadal działać w tradycyjny sposób. W przypadku banku, podstawą jest przekształcenie organizacji w spółkę technologiczną. 

Firma powinna mieć skalowalny model biznesowy. Monika Nowak-Toporowicz, CTIO, UPC Polska i Słowacja, przestrzegała przed skostnieniem i lękiem przed zmianą. Jej organizacja właśnie rozpoczyna kompleksową transformację cyfrową. Jakie są strategiczne cele digitalizacji? Trzeba patrzeć szeroko, obok zmiany sposobu wykorzystania technologii należy zmienić kulturę organizacji. 

Kolejny przejaw to wykorzystanie ekosystemów cyfrowych. Według Adama Marciniaka, trzeba obserwować rynek i klientów, otworzyć się na konkurencję,  budować platformy rozwiązań, które zwiększą zasięg naszych usług. 

Cyfrowe doświadczenie klienta

Pierwszy przejaw w tym obszarze określiliśmy jako zrozumienie klienta ery cyfrowej. Grzegorz Wachowicz, Head of Sales and Marketing, EURO RTV AGD, uważa jednak, że nie istnieje zjawisko takie jak cyfrowy klient -  klient jest taki sam, jaki był, ludzie się nie zmienili, nie zmienił się proces decyzyjny. Zmiana następuje w narzędziach, a nie w konsumentach. Era cyfrowa daje większe możliwości poznania klienta, dostosowania się do niego, ale pracujemy z tymi samymi ludźmi. W to wpisuje się wykorzystanie social mediów, które są tylko kolejnym kanałem komunikacji, a nie nową rozmową. 

Analizowanie potrzeb klientów i budowanie relacji w kanałach cyfrowych to temat, z którym na co dzień mierzy się Tomasz Garbowski, VP Lux Med. To nowe podejście do prowadzenia biznesu, stawianie klienta w centrum działań firmy. Trzeba zdefiniować struktury w organizacji odpowiedzialne za analizę zachowań konsumenta, a wnioski przekuwać w konkretne działania. Istotna jest wiarygodność, oczekiwania, rozwiązywanie problemów, szybka reakcja na faktyczne potrzeby klientów.

Zdolności cyfrowe

Kluczowe kompetencje technologiczne to domena Adama Marciniaka: powinny być aktualne, bo świat technologiczny zmienia się, a my chcemy przyciągnąć do organizacji najlepszych ludzi.  Dlatego PKO Bank Polski rozpoczął współpracę strategiczną z Google. W kwestii zarządzania talentami – trzeba postawić na edukację. Spółki technologiczne uruchamiają programy przekwalifikowania ludzi, ale konieczna jest zmiana całego systemu, kultury, sposobu pracy, metod wytwarzania nowej wartości biznesowej.

Dariusz Piotrowski, General Manager, Dell Technologies Polska, jest ekspertem wykorzystania danych i analityki, jego zdaniem to bardzo ważny, wręcz fundamentalny temat. Przykładem współczesnej analityki danych jest MasterCard, który ma na świecie 2 mld kart płatniczych i 18 mln transakcji w ciągu godziny. Aby wyeliminować oszustwa, wprowadził 1,9 mln reguł, dzięki którym automatycznie w czasie rzeczywistym analizuje prawidłowość transakcji.

Innowacyjna architektura rozwiązań umożliwia elastyczne wykorzystanie zasobów, to m.in. model multi-cloud. Dzięki temu można tworzyć prawdziwe innowacje. Aby móc w nieograniczony sposób realizować najlepsze pomysły, konieczna jest elastyczna architektura. 

Zdolności transformacyjne 

W tym obszarze warto zacząć od transformacyjnego przywództwa. Monika Nowak-Toporowicz podkreślała, że aby transformacja się udała, musi być w pełni zaakceptowana przez zarządzających firmą. Nie wolno mylić transformacji z ulepszeniami. Zarząd musi zrozumieć, że firma może wyglądać zupełnie inaczej i otworzyć się na zmiany.

Kultura innowacji to zestaw inicjatyw, które muszą natrafić na odpowiednią bazę organizacyjną. Wiele transformacyjnych projektów, które osiągnęły spektakularny sukces, to były bardzo proste działania i nieoczywiste rozwiązania, ale to wymagało spojrzenia z nowej perspektywy.

Zwinne praktyki to zdaniem Tomasza Garbowskiego temat rzeka – nie starczy wprowadzić metodyki agile czy pracować w interdyscyplinarnych zespołach. Konieczne jest zapewnienie decyzyjności, samodzielności i otwartej komunikacji.  Trzeba budować kulturę eksperymentowania. W to wpisuje się efektywne środowisko startupowe, czyli  otwartość na ryzyko, odwaga decyzyjna, szybkość podejmowania decyzji. Trzeba stworzyć ramy dla zespołów startupowych, odpowiednią wizję funkcjonowania organizacji.

Efektywność operacyjna

Zautomatyzowane procesy - przejście z rozwiązań analogowych do cyfrowych to  już element cyfrowej transformacji. Ale ważne, aby ten element pociągał za sobą następne działania, przechodzenie do kolejnych etapów cyfrowej transformacji – podkreślał Dariusz Piotrowski. Nie ma efektywności bez cyfrowej współpracy. Dell Technologies to znakomity przykład – perfekcyjne połączenie Dell i EMC, dwóch zupełnie różnych organizacji. Żyjemy w świecie coopetition (cooperative competition).

Lean i ciągłe doskonalenie to według Grzegorza Wachowicza po prostu efektywność. Jego firma, bardzo zaawansowany technologicznie lider e-commerce, zwiększyła sprzedaż po 30% przez 2 lata, nie myśląc o cyfryzacji, tylko o celu biznesowym.

Organizacje muszą cały czas się zmieniać, konkurować nie tylko w swojej branży, ale też poza nią. Trzeba patrzeć w przyszłość, nawet jeśli są to wizje futurystyczne i mało prawdopodobne. Konieczne jest też korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązań i dbanie o najwyższą jakość biznesu we wszystkich aspektach. Jak podkreślał Adam Marciniak, jeśli nie będziemy teraz działać w ten sposób, to za 10 lat możemy stać się commodity albo w ogóle z niknąć z rynku. Nie można przegapić tego momentu, trzeba działać i wymieniać się najlepszymi praktykami.

Raport Future Thinkers

RAPORT FUTURE THINKERS

Innowacje, trendy i diagnoza teraźniejszości

POBIERZ RAPORT

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach