REstart Program
DE Model

Jak przetrwać w świecie VUCA?

19-10-18 18:17

Wieczór podczas gali Digital Excellence Awards uświetniło wystąpienie Brunona Bartkiewicza, CEO ING Banku Śląskiego, przewrotnie zatytułowane REvolution. Oto kilka głównych myśli z tego inspirującego wystąpienia!

  • Żyjemy w rzeczywistości VUCA (zmienność - volatility, niepewność - uncertainty, złożoność - complexity i niejednoznaczność - ambiguity). Nasze zainteresowanie jest często skierowane na krótkoterminowe obszary, a zanika nam obraz ogromnych fal zmian społecznych, które decydują, jakie technologie będą przydatne w przyszłości.
  • Nowa fala przemian sprawia, że nasze życie się radykalnie zmienia, staje się nieprzewidywalne i tracimy zdolność do liniowego wnioskowania. To odwraca całkowicie naszą percepcję i pojęcia, które musimy redefiniować - jesteśmy na początku tej drogi. Konieczna jest przebudowa naszego myślenia o przyszłości.
  • Konieczne jest zbudowanie organizacji zdolnej do piekielnie szybkiej ewolucji, procesu dostosowania - uczenia się, oduczania się, uczenia na nowo. Bez tego nie zbudujemy ścieżki rozwoju. Zapomnijmy o hierarchiach.
  • Elementem różnicującym na rynku staje się odczytanie potrzeb klienta i produkowanie tylko tego, czego potrzebuje.
  • Świat i życie gospodarcze przestało być zabawą dla wybitnej jednostki, a stało się grą zespołową. To nowy sposób komunikowania się między ludźmi, to ludzie, a właściwie klienci, uzyskali przewagę w procesie gospodarczym.
  • Nowoczesne organizacje są zbudowane na komunikacji. Słowa takie jak kariera, menedżer, lider, sukces – zyskały nowe znaczenia, nową wartość. Zespół to nie jest już grupa ludzi wykonujących polecenia. To zestaw ludzi, którzy się skrzyknęli, żeby osiągnąć wspólny cel. Nie jest istotne znajdowanie odpowiedzi, ale zadawanie odpowiednich pytań.

191017_DE0157

 

You May Also Like

These Stories on CIONET Poland

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach