REstart Program
DE Model

Future Thinkers: pracujemy nad scenariuszami przyszłości

19-06-07 00:12

Pierwsza zasada: trzeba umieć rozróżnić przyszłość, która jest dla nas atrakcyjna, od przyszłości, która jest możliwa. Scenariusze przyszłości nie są prognozami ani strategiami. To pewne hipotezy do przetestowania. W związku z tym nie należy ich oceniać: nie ma prawidłowego ani nieprawidłowego scenariusza.

Podczas warsztatów Future Thinkers we Wrocławiu, Natalia Hatalska, CEO infuture institute, wprowadziła nas w praktyczne aspekty foresightu strategicznego, czyli analizy zjawisk lub czynników, które mogą wywołać fundamentalne zmiany w określonej perspektywie czasowej.

Korzystaliśmy z modelu STEEP, który bierze pod uwagę czynniki socjologiczne, technologiczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczne – tym razem skoncentrowaliśmy się na obszarze społecznym i technologicznym.

Staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie badawcze: w jaki sposób transformacja cyfrowa wpłynie na relacje z klientami? Na tej bazie powstały 4 zupełnie różne scenariusze, mocno wybiegające w przyszłość. W jednej z dość mocno dystopijnych wizji, jednostki w całkowicie zatomizowanym społeczeństwie miały indywidualny rating, który określał ich dostęp do wszelkich dóbr. To wszystko oczywiście dzięki rozwojowi technologii takich jak AI.

Wszystkie scenariusze zakładały całkowitą zmianę istniejących rynków, postaw klientów i modeli biznesowych, wiązały się także ze zmianami sposobu pracy i relacji z pracownikami. Czy powinniśmy i potrafimy już zacząć się na te zmiany przygotowywać?

Foresight strategiczny to nie tylko stawianie hipotez dotyczących przyszłości, ale także mocne zakotwiczenie w bieżącej sytuacji, dlatego wspólnie określiliśmy trendy, które ważne są tu i teraz, lub staną się istotne dla naszych organizacji w ciągu kilku najbliższych lat. Mówiliśmy zarówno o czynnikach społecznych takich jak migracje, globalizacja czy starzenie się społeczeństwa jak i o trendach związanych z technologią, jak AI, automatyzacja, big data czy przenikanie się świata fizycznego i wirtualnego.

Na bazie idei, wniosków i wątpliwości, które pojawiły się na warsztatach, przygotujemy specjalny pogłębiony raport, który będzie zwieńczeniem programu Future Thinkers.

O kolejnych warsztatach Future Thinkers: www.futurethinkers.pl

Future Thinkers to wielomiesięczny program, który przygotowujemy jako Digital Excellence wraz z Dell Technologies,  CIONET Polska oraz infuture institute.

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach