REstart Program
DE Model

Warto zacząć od pryncypiów

Digital Excellence Group
20-12-10 12:11

Nowoczesna organizacja powinna określić swoje pryncypia architektoniczne, którymi będzie się kierować w perspektywie długoterminowej. Jakie one powinny być i dlaczego, w przypadku wielu z nich, naturalnym wyborem w ich wprowadzaniu w życie jest dziś chmura?

Czym jest nowoczesna organizacja?

Według zaproszonych ekspertów to taka, która jest świadoma nowych trendów i podąża za nimi. Dzięki temu może wykorzystać pojawiające się szanse biznesowe, wykorzystywać dane w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, sprostać oczekiwaniom klientów, wdrażać dla nich nowe kanały dostępu i zapewniać w nich spójną obsługę.

Brzmi to wspaniale, ale trzeba mieć świadomość, że droga do nowoczesnej organizacji nie jest wolna od wielu pułapek. Choćby takich, jak skomplikowanie rozwiązania, do których może dojść w miarę dodawania kolejnych funkcjonalności do systemu. Wprowadzanie kolejnych zmian wiąże się też z ryzykiem pojawienia się niespójności i błędów w tworzonym rozwiązaniu. Do innej pułapki może prowadzić zaciągnięty dług technologiczny. Objawia się on „wąskimi gardłami” w rozwiązaniu, które bardzo trudno jest wyeliminować (rozbudowa posiadanej infrastruktury nie daje wtedy spodziewanego zysku wydajności). Dochodzą do tego problemy z integrowaniem. Gdy jest dużo integracji, są one źle udokumentowane oraz zależne od siebie, to tworzą „pajęczynę”, która krępuje ruchy organizacji. Jest jeszcze ryzyko wpadnięcia w uzależnienie technologiczne (także od określonego dostawcy). Może się wtedy okazać, że nie ma wyjścia i rozwój trzeba oprzeć na konkretnej technologii, bo zmiana będzie niemożliwa albo zbyt kosztowna.

Jak zwinnie omijać pułapki?

Jak więc stać się nowoczesną organizacją i jednocześnie w naturalny sposób, unikać po drodze pułapek? Wymaga to zmiany kulturowej, wynikającej z przyjętych pryncypiów, czyli trwałych zasad odzwierciedlających podjęte decyzje. Określają one, jak organizacja zamierza wykorzystać technologie IT w perspektywie długoterminowej. To od nich zależy, na ile dana organizacja będzie stawiać na standaryzację i efektywność, a na ile na elastyczność i innowacyjność.

Jeśli na czele pryncypiów jest elastyczność, to powinna być ona rozumiana przez wykorzystanie takich rozwiązań, które zapewnią odpowiednio krótki czas wdrażania nowych funkcjonalności i usług (zgodnie z oczekiwaniami klientów). Pociąga to za sobą potrzebę posiadania rozwiązań konfigurowalnych i otwartej architektury, a także zapewnienia standaryzacji integracji. Rezultatem wprowadzania w życie tego pryncypium jest krótki „time to market”.

Z kolei takie pryncypium, jak innowacyjność, oznacza stosowanie metodyk umożliwiających podejście iteracyjne i eksperymentalne. Pociąga to za sobą wykorzystanie narzędzi i platform wspierających zwinne metody pracy. Co ważne, możliwość eksperymentowania to warunek konieczny. Oczywiście na różnych etapach rozwoju można będzie zdecydować o zakończeniu lub kontynuacji projektu, natomiast bez eksperymentowania nie można mówić o kulturze i pryncypium innowacyjności.

Kolejnym z pryncypiów może być takie zarządzanie kluczowym zasobem firmy, jakim są dane, by ich wartość była maksymalna. Ważne kwestie w tym przypadku to umiejętne gromadzenie i udostępnianie danych, łączenie ich różnych zbiorów, przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i automatyzacja procesów.

Co do tego wszystkiego ma chmura?

Chmura jest naturalnym wyborem dla kogoś, kto z jednej strony chce wprowadzać w życie pryncypia architektoniczne nowoczesnej organizacji, a z drugiej omijać pułapki na drodze do bycia elastycznym, innowacyjnym czy niezależnym. Pozwala ona odpowiedzieć na pojawiające się trendy biznesowe w taki sposób, by korzyści były jak największe. Z drugiej strony, gdy coraz więcej dostawców zaczyna świadczyć usługi wyłącznie w chmurze, migracja do niej staje się nieunikniona. Niezależnie od tego, czy czujemy się zmuszani do chmury, czy też nie, zanim się na nią zdecydujemy, powinniśmy określić, czego od niej oczekujemy. Jakich efektów biznesowych się spodziewamy.

Fundamentem nowoczesnej organizacji powinna być umiejętność wykorzystania dowolnej chmury. Przez dowolną chmurę należy rozumieć zapewnienie takiego środowiska, które będzie najlepiej odpowiadać potrzebom firmy, które umożliwi wdrażanie i przenoszenie aplikacji bez kosztownego refaktoringu. Odpowiedzią na to wyzwanie są architektury rozwiązań typu cloud-native oparte na kontenerach i mikroserwisach, pozwalające na większą elastyczność i skalowalność. Zwłaszcza mechanizmy skalowania pozwalają lepiej w tradycyjnych aplikacjach monolitycznych optymalizować koszty wykorzystania chmury.

Jeśli  zgadzacie się, że chmura stanowi jeden z fundamentów nowoczesnej organizacji, to powinniście zwrócić uwagę na kolejne spotkania z cyklu. Pokażą one w praktyce, jak się taki fundament stawia. Jak przeprowadza się migrację do chmury, jakie są korzyści z komunikacji z chmurą przez SD-WAN, jak zadbać o bezpieczeństwo chmury, mieć pod kontrolą jej koszty i zapewnić zgodność z przepisami prawa. Wreszcie na koniec, jak poradzić sobie z migracją i wdrożeniem Office 365.


Materiał powstał na podstawie pierwszego wirtualnego modułu tematycznego w ramach programu Cloud Special Interest Group, którego wykładowcami byli: Paweł Michalak i Radosław Wojdowski z EY, Paweł Berus z firmy Dell Technologies Poland oraz Andrzej Szymczak z VMware.

Po więcej informacji o programie zapraszamy na stronę www.cionet.com/pl/cloudsig

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach