Digital Excellence Awards
DE Model

Finalista Digital Excellence Awards 2018: ARiMR

Digital Excellence Group
18-10-09 09:12

Finalista: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wdrożenie: Cyfryzacja składania wniosków / Transformacja cyfrowa organizacji publicznej

Zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi, ARiMR wraz z partnerem biznesowym rozpoczęła w 2017 roku przygotowania do uruchomienia aplikacji, pozwalającej złożyć wnioski o dopłaty przez internet - w latach poprzednich około 99% rolników składało wnioski w wersji papierowej. Uruchomiona w 2018 roku aplikacja eWniosek Plus pozwoliła na fundamentalną zmianę, która dotknęła 1.350.000 polskich rolników, osiągając wynik ponad 99% wniosków w formie elektronicznej. W dotarciu do rolników pomogły szkolenia ARiMR oraz Centrów Doradztwa Rolniczego, nowo powstałe call center, stanowiska pomocy technicznej dostępne w każdej placówce ARiMR, jak również rozległe kampanie social i mass media.

Ta aplikacja była pierwszą częścią transformacji, którą doceniło Jury konkursu. Drugim elementem było przełamanie wieloletniego schematu działania agencji rządowych, które projekty IT outsourcowały, nie inwestowały we własne kadry oraz know-how. Sebastian Jaworski konsekwentnie dowodził zarządowi ARiMR, że tworzenie, rozwijanie i obsługiwanie produktów IT in-house lepiej się opłaca Agencji i jej klientom.

Co było najtrudniejsze we wdrożeniu?

Sebastian Jaworski: Przekonanie beneficjentów do korzystania z narzędzi cyfrowych oraz tytaniczna wręcz praca włożoną w szkolenia i aspekty medialne. Transformacja samej organizacji i przekonanie zarządu i Ministerstwa Rolnictwa do inwestycji we własne kadry IT, własne kompetencje oraz do utrzymywania i rozwijania systemów in-house. Na szczęście dane mówiły same za siebie, zarówno w zakresie oszczędności jak wskaźników zadowolenia klientów biznesowych. Mam nadzieję, że to know-how uda się zaaplikować w innych instytucjach publicznych – to, że jest to możliwe już pokazujemy. Poziom cyfrowej przemiany ARiMR oraz widocznych na tym tle korzyści możemy dzisiaj zaobserwować m.in. w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Korzyści mierzalne:

  • Liczba wniosków obszarowych obsłużonych online w 2018: ponad 99% z 1 350 000 beneficjentów;b
  • Wdrożenie zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania, mikroserwisów oraz budowa zespołów dev-ops, utrzymanie i rozwój ponad 40 aplikacji własnych;
  • Oszczędność i uniknięcie vendor lock-in dzięki produktom open source;
  • Budowa własnych software house’ów

 

Korzyści niemierzalne:

  • prace nad AI w zakresie identyfikacji obszarów objętych dopłatami;
  • stworzenie wizerunku ARiMR jako lidera cyfryzacji wśród agencji rządowych i atrakcyjnego miejsca pracy dla kadry IT;
  • budowa narządzi agregujących i analizujących dane w wielu obszarów back-office;
DEA-1.gif

Więcej o Digital Excellence Awards 2018

Więcej o Digital Excellence Awards

You May Also Like

These Stories on Digital Excellence Awards

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach