Digital Excellence Awards
DE Model

Finalista Digital Excellence Awards 2018: Żabka

Digital Excellence Group
18-10-12 17:32

Finalista: Żabka
Wdrożenie: Data-driven company / Sklep przyszłości

Żabka to największa w Europie sieć  convenience, licząca ponad 5200 sklepów. W 2017 roku spółka rozpoczęła trzyletni plan transformacji cyfrowej, która uczyni z firmy Data-driven company i angażuje wszystkie działy organizacji w inicjowanie pomysłów, testowanie i rozwijanie projektów przynoszących korzyści dla całego łańcucha wartości:

- dla klientów (poprzez personalizację marketingu oraz ułatwienie i przyśpieszenie zakupów)
- dla franczyzobiorców (zminimalizowanie ilości pracy administracyjnej i zwiększenie zysków)
- dla spółki (polepszenie wyników finansowych)
- dla organizacji (podejmowanie  decyzji opartych na danych, wspieranie kultury innowacji, poprawienie współpracy i oceny wartości projektów dla całej firmy)

Najważniejszym krokiem w umożliwieniu transformacji biznesu było powołanie dwóch zespołów, które wspierają każdy pion organizacji we wdrażaniu innowacji: Zespół Zaawansowanej Analityki Danych i Zespół Transformacji Cyfrowej.

Jednym z projektów, które w 2019 r. zwieńczy transformację firmy, będzie “sklep jutra”, w którym nowe technologie oparte na zaawansowanej analityce i machine learning posłużą automatyzacji procesów, personalizacji marketingu i optymalizacji cen.

Zespół prowadzący projekt :

Katarzyna Kazior - CDO
Tomasz Blicharski - Wiceprezes ds. finansów i rozwoju
Michał Purczyński - Dyrektor ds. Zaawansowanej Analityki
Mirosław Krzanik - Dyrektor ds. Inteligentnych Rozwiązań Sklepowych

Co było kluczem do sukcesu?

Tomasz Blicharski: Bardzo konsekwentne zaangażowanie całego Zarządu w komunikację poszczególnych działań związanych z projektem oraz gotowość do zwiększenia akceptowanego poziomu ryzyka biznesowego przy wdrażaniu kolejnych elementów projektu. Zarząd podjął się zbudowania zespołów wspierających transformację i otwarcie promuje ideę, że nie wszystkie pomysły na tym etapie rozwoju muszą się zakończyć pełnym wdrożeniem. Jesteśmy świadomi, że technologie i rozwiązania obecnie testowane nie są jeszcze dostępne jako gotowe produkty na rynku. Ta ambicja zmieniła kulturę firmy, pozwoliła na szybsze i efektywniejsze testowanie nowych pomysłów oraz wzmocniła współpracę pomiędzy poszczególnymi działami.

Korzyści mierzalne:

+ Zmniejszenie ilości pracy administracyjnej dla franczyzobiorców
+ Zwiększenie satysfakcji franczyzobiorców mierzonej wskaźnikiem NPS
+ Poprawa wyników finansowych dzięki optymalizacji cen wspartej sztuczną inteligencją

Korzyści niemierzalne:

+ Kultura innowacji: większa akceptacja dla podejmowania ryzyka i skrócenie procesu od pomysłu do testowania rozwiązań; hackathony wewnętrzne 
+ Employer branding: część inżynierów i analityków ma swój czas przeznaczony na projekty pro-bono
+ Rozwój w kierunku data-driven company, z szerokim dostępem do danych

DEA-1.gif

Więcej o Digital Excellence Awards 2018

Więcej o Digital Excellence Awards

You May Also Like

These Stories on Digital Excellence Awards

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach