REstart Program
DE Model

Ministerstwo Finansów: w pełni cyfrowe, zautomatyzowane rozliczenia PIT

Digital Excellence Group
19-10-11 10:57

Składanie deklaracji podatkowych i rozliczanie należnego podatku nigdy nie było prostsze. Obsługa podatników nigdy nie była szybsza. Zrealizowany w 9 miesięcy – od pomysłu do gotowego produktu - projekt Twój e-PIT ustanowił nowy benchmark dla e-usług administracji publicznej. To najbardziej zaawansowane rozwiązanie tego typu w Europie, prawdziwa cyfrowa rewolucja, na którą czekali polscy podatnicy.

Celem projektu Twój e-PIT była zmiana filozofii rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych - zeznanie podatkowe ma wypełniać administracja skarbowa, a nie podatnik. Obywatel otrzymuje gotową deklarację ze swoimi danymi osobowymi, podatkowymi, informacjami o części ulg i propozycją przekazania 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego.

Do ubiegłego roku składanie deklaracji podatkowych było procesem skomplikowanym, trudnym, stresującym i wiążących się z sankcjami. Wymagało wypełnienia dokumentu składającego się ze 142 pól. Teraz podatnik nie musi robić nic - w takim przypadku po 30 kwietnia deklaracja zostanie złożona automatycznie. Jeśli jednak chce, może zweryfikować dane, wprowadzić konieczne poprawki lub  uzupełnić zeznanie o dane, które nie są w posiadaniu KAS i wysłać e-PIT. Dodatkowo ma możliwość automatycznego zlecenia płatności poprzez tzw. pay-by-link.

„Od samego początku przyjęto założenie, że usługa musi być prosta i użyteczna, oparta o kilka kliknięć. Została uruchomiona na responsywnym portalu podatkowym opartym o funkcjonalny CMS, tak by była dostępna globalnie, również z urządzeń mobilnych. Dzięki takiemu podejściu udało się zmienić wieloletnie przyzwyczajenia konsumenckie. Poprzez usługę złożono prawie 7 mln. PIT-ów, z czego znaczącą większość długo przed obligatoryjnym terminem. Na masową skalę rozliczono deklaracje poprzez urządzenia mobilne – ten sposób wybrało ponad 445 tys. podatników. Niektórzy korzystali nawet z telewizorów Smart TV” – mówi Anna Durmaj, Radca ministra, kierująca Zespołem projektowym Twój e-PIT.

Korzystają wszyscy

Projekt przyniósł także korzyści fiskusowi. Zoptymalizowany został proces obsługi podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2018 r. złożono 6,1 mln papierowych PIT37/38, w 2019 – już tylko 2,8 mln. To oznacza, że znacząco zmniejszyła ilość pracy manualnej wykonywanej przez US, co umożliwiło trzykrotne skrócenie czasu zwrotu nadpłat PIT – do 17 dni. Dotychczas akcja podatkowa kończyła się w wakacje. W tym roku udało się ją zakończyć w maju. To 2 miesiące oszczędności czasu wielkich zespołów pracujących w Urzędach Skarbowych. Wszystko to sprawia, że zmienia się postrzeganie resortu przez podatników.

Oczywiście nie obyło się bez wyzwań. Jednym z nich było zmierzenie się z barierami mentalnymi wewnątrz własnej organizacji. „Realizujemy dużą transformację, której elementem także jest transformacja organizacji. Ważnym aspektem jest zarządzanie zmianą. Pracownicy nie boją się jednak, że zabraknie im pracy, bo tej jest aż nadto. Dzięki digitalizacji udaje się odciążyć pracowników od manualnej, odtwórczej pracy i skierować ich energię w innych kierunkach” – mówi Anna Durmaj.

Zwinnie i hybrydowo

Do realizacji usługi Twój e-PIT wykorzystano nowoczesne rozwiązania technologiczne w modelu architektury hybrydowej, uwzględniającej elementy pracujące w Centrach Danych Ministerstwa Finansów. Musi ona obsłużyć obciążenia szczytowe. Rekordem było 904 tys. logowań jednego dnia.

Projekt Twój e-PIT zrealizowano przy wykorzystaniu podejścia Agile zgodnego z metodyką SCRUM. Według członków zespołu projektowego to jeden z czynników, który zadecydował o sukcesie projektu. Metoda Agile zapewniła bliską współpracę pomiędzy właścicielem biznesowym, IT i podwykonawcami. Dzięki krótkim sprintom na bieżąco analizowane były efekty i weryfikowane założenia, a następnie wprowadzane zmiany. Taki tryb umożliwił realizację złożonego projektu w rekordowym czasie.

Dodatkowe korzyści

Dodatkowym efektem realizacji projektu było podniesienie kompetencji pracowników. Dzięki temu powołano centrum kompetencyjne do budowy usług cyfrowych, co zaowocowało kolejnymi projektami w tym obszarze. Celem jego pracy jest stworzenie eUrzadu Skarbowego, zdigitalizowanego, w pełni cyfrowego urzędu, w którym podatnik z poziomu własnego urządzenia będzie mógł zrealizować wszystkie czynności związane z rozliczeniem z fiskusem.

„Usługę można traktować jako uniwersalne narzędzie e-usług publicznych, które można dostosować do różnych rozwiązań wymagających zebrania kompleksowych informacji w celu satysfakcji klienta. Projekt jest praktycznym przykładem wykorzystania danych zgromadzonych do tej pory w osobnych rejestrach, dzięki technologii informatycznej, do nowych celów, poprawy jakości i skuteczności świadczenia usług publicznych” – pods

A Great Offer, Just a Click Away

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

You May Also Like

These Stories on Digital Excellence Awards

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach