REstart Program
DE Model

PKO Bank Polski: digitalizacja na wielką skalę

Digital Excellence Group
19-10-11 10:58

Mobilność klientów i wzrost zainteresowania usługami cyfrowymi wyznacza nowy obszar działania PKO Banku Polskiego i definiuje nowych odbiorców oferowanych usług – ceniących czas, chcących realizować usługi w sposób szybki, ale bezpieczny. e-Tożsamość i e-Paragon umożliwiają realizację z poziomu bankowości elektronicznej spraw daleko wykraczających poza standardowe usługi bankowe. Tym samym bank po raz kolejny wyznacza trendy w zakresie nowoczesnych i kompleksowych usług cyfrowych.

 

Lider rynku finansowego w Polsce, PKO Bank Polski prowadzi działania zmierzające do podnoszenia poziomu digitalizacji krajowej gospodarki. Dostarcza innowacyjne rozwiązania cyfrowe nie tylko przynoszące korzyści własnym klientom, ale także całemu rynkowi i powiązanym podmiotom. W ramach realizowanej transformacji cyfrowej cały czas udoskonala i wprowadza nowe usługi, które można zrealizować za pośrednictwem komputera lub telefonu w sposób prosty i bezpieczny. Wpisują się one w strategię banku i stanowią kolejne etapy budowy nowoczesnej multikanałowej organizacji.

„Podjęliśmy się rozwoju e-Usług dla klientów indywidualnych, w ramach obszaru Bankowości Elektronicznej, które umożliwiają zawarcie w sposób całkowicie zdalny umów z podmiotami komercyjnymi, tj. e-Tożsamość oraz udostępnienia szczegółowych informacji na temat płatności, czyli e-Paragon. Realizacja tego projektu była jednym z elementów szeroko rozumianej transformacji cyfrowej prowadzonej w banku. Zwiększenie efektywności usług oraz nawiązanie współpracy z podmiotami komercyjnymi lub państwowymi pozwoliło osiągnąć wyznaczone cele i rozwijać nowe technologie w obszarze bankowości internetowej” – opowiada Aneta Biernat, Dyrektor Biura Rozwoju Aplikacji Detalicznych i Kartowych w PKO Banku Polskim.

Głównym celem prowadzonego projektu była komercjalizacja usług bankowych. PKO Bank Polski szuka nowych sposobów na wzrost przychodów, a zrazem dostarczenie wygodnych i nowoczesnych rozwiązań dla klientów, budowanych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

„Realizując projekt zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania klientów nowymi technologiami. Liczba klientów korzystających z bankowości elektronicznej czy mobilnej stale rośnie, to potwierdza, że realizacja przyjętej przez bank strategii zakładającej transformację cyfrową to właściwy kierunek rozwoju” - dodaje Aneta Biernat.

Zaprojektowane e-Usługi

e-Tożsamość to wystawiany przez bank bezpłatny cyfrowy odpowiednik dokumentu tożsamości, który umożliwia załatwianie rozmaitych sprawy online. Z technicznego punktu widzenia, to zestaw danych potwierdzających tożsamość. Dzięki nim można uzałożyć Profil zaufany, który umożliwia korzystanie z usług e-administracji przez internet. e-Tożsamość daje także dostęp do usług komercyjnych w ramach mojeID np. można podpisać umowę z PGNiG na dostawę gazu bez konieczności wizyty w punkcie obsługi klienta. Liczba dostawców usług w mojeID jest systematycznie powiększana. W efekcie klient zyska jeden login i hasło do wielu usług online oferowanych przez operatorów telefonii komórkowej czy służbę zdrowia.

e-Paragon to elektroniczny odpowiednik paragonu fiskalnego dostępny w serwisie bankowości elektronicznej po dokonaniu transakcji debetowymi kartami płatniczymi PKO Bank Polski na wybranych stacjach paliw PKN Orlen. Do końca br. potrwa pilotaż usługi. Zebrane w jego trakcie informacje pozwolą na wypracowanie docelowego modelu rozwiązania e-Paragonu, który będzie dostępny również dla innych podmiotów. Na razie e-Paragon nie zastępuje paragonu fiskalnego. Pracownik stacji nadal jest zobowiązany do wydrukowania go i wydania klientowi w formie papierowej. Bank zakłada, że w przyszłości wersja elektroniczna zostanie zrównana z papierowym odpowiednikiem.

Rozwiązanie przynosi korzyści wszystkim uczestnikom systemu – firmom i klientom. Pozwala na skrócenie czasu transakcji i ułatwia zarządzanie historią zakupów. Jest przy tym ekologiczne, ponieważ produkcja papieru, na którym drukowane są paragony wymaga zastosowania wielu substancji chemicznych. Dla klientów dostęp do elektronicznych paragonów w koncie bankowym będzie ułatwiał ich wyszukiwanie np. w przypadku reklamacji. Znikną obawy związane z zagubieniem papierowego paragonu czy trwałością druku termicznego.

191003_DE0194

Zwinna organizacja

Projekt e-Tożsamość oraz e-Paragon został zrealizowany we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, jako partnerem technologicznym dodatkowo e-Paragon z firmami eService oraz PKN Orlen. Jego złożoność – biorąc pod uwagę ilość systemów, procesów wewnętrznych i zaangażowanych podmiotów – a także konieczność pełnej integracji sprawiły, że wybory dotyczące przyjętych rozwiązań technologicznych wymagały zastosowania zwinnych metod współpracy. Okazało się to najlepszym narzędziem do osiągnięcia celu.

Bank przechodzi transformację cyfrową zarówno procesów wewnętrznych, jak i usług dla klientów. Służą temu m.in. innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych startupów, rozwój kanałów mobilnych, zaawanasowana analityka danych. Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence stanowią trend, który Bank rozwija w wielu obszarach, nadając ton zmianom zachodzącym w całym sektorze finansowym w Polsce.

„Stawiamy na ciągły rozwój, doskonalenie technologiczne i angażujemy się w rządowe inicjatywy dotyczące e-administracji. Działamy w tzw. Nowym Modelu Pracy, który został oparty na zwinnych metodykach zarządzania Agile oraz ramach postępowania Scrum. Dzięki temu, z sukcesem budujemy i rozwijamy nowoczesne usługi dostosowane do aktualnych rynkowych wyzwań” – podsumowuje Aneta Biernat.

Wnioski i zdobyte doświadczenia: na co warto zwrócić uwagę?

  • przy realizacji złożonych projektów – biorąc pod uwagę liczbę systemów, procesów wewnętrznych i zaangażowanych podmiotów – a także przy konieczności pełnej integracji, optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zwinnych metod współpracy, to najlepsze narzędzie do osiągnięcia celu
  • z perspektywy krajowego lidera finansowego cyfrowa transformacja oznacza ciągły rozwój, doskonalenie technologiczne i wymaga angażowania się w rządowe inicjatywy dotyczące e-administracji

You May Also Like

These Stories on Digital Excellence Awards

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach