REstart Program
DE Model

#FutureThinkers: jak znaleźć sygnały zmian i na nie odpowiedzieć?

Digital Excellence Group
19-04-25 12:09

Za nami mocny start programu Future Thinkers. Historyczne wnętrza warszawskiej Fortecy przy ul. Zakroczymskiej zamieniliśmy na jeden dzień w centrum badań i rozważań nad przyszłością. 

Future Thinkers to wielomiesięczny program, który przygotowujemy jako CIONET Polska wraz z Dell Technologies, Digital Excellence oraz infuture institute. Naszym celem jest wypracowanie – w gronie przedstawicieli naszej społeczności oraz CxO, reprezentujących inne punkty widzenia – scenariuszy przyszłości, wyłonienie trendów, które będą miały znaczący wpływ na świat i nasze firmy w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat.

Podczas swojego wystąpienia Dariusz Piotrowski, General Manager Dell Technologies Polska, podkreślał wartość, jaką niesie przyjęcie innego niż zwykle punktu widzenia – spojrzenia na to, jakie zewnętrzne trendy będą miały największy wpływ na rozwój naszych firm. Zazwyczaj bowiem koncentrujemy się na cyfrowej transformacji oglądanej przez pryzmat naszych organizacji i technologii. Właśnie to szerokie spojrzenie zapewni nam grono ekspertów i praktyków, którzy uczestniczą w programie.

190411_FT0120-1

Brian Solis, światowej klasy futurolog i antropolog, podzielił się z nami kilkoma inspirującymi refleksjami, które wpisują się w jego teorię „cyfrowego darwinizmu”. Jak przetrwać w czasie cyfrowej rewolucji?

Technologia wywiera coraz większy wpływ na biznes i społeczeństwo, zmieniają się rynki i warunki, na których funkcjonują. „Wiele firm upada, ponieważ patrzą na świat przez pryzmat przeszłości. Tymczasem wszyscy powinniśmy zająć się wizjami przyszłości. Moim zadaniem, jako futurologa, nie jest przewidywanie przyszłości, ale tworzenie możliwych scenariuszy” – stwierdził Brian Solis.

W jaki sposób konkurować w tak szybko zmieniających się warunkach? Według raportu Capgemini, cytowanego przez Briana, aż 75% członków zarządów firm twierdzi, że ich przedsiębiorstwa są innowacyjne, ale jedynie 37% pracowników podziela ten pogląd. W dodatku, zdaniem aż 62% z nich, to kultura korporacyjna jest największą przeszkodą we wprowadzaniu cyfrowej transformacji - jedynie 7% organizacji może testować i szybko wprowadzać nowe idee. Według Briana Solisa, sercem innowacji jest sposób myślenia.

190411_FT0142

Idąc dalej tym tropem, CIOs stają się Chief Innovation Officers. “Jeśli czekasz, aż ktoś powie ci, co masz robić, to oznacza, że jesteś po niewłaściwej stronie innowacji. Warto pamiętać, że na wczesnym etapie zarówno dobre jak i złe pomysły brzmią niedorzecznie” – podkreślał Brian.  

Często mówi się o postawie „digital first”, jednocześnie wiele rzeczy, których używamy, było projektowanych jeszcze w znacznie bardziej analogowym świecie. Dobrym przykładem jest ikona dyskietki, którą klikamy aby zapisać dokument. Młodzi ludzie doskonale znają ikonę, ale często nie mają pojęcia, co przedstawia.

Warto przyjrzeć się różnicy w postrzeganiu biznesowej rzeczywistości między zarządami a pracownikami, którzy często pochodzą z innego pokolenia. Zarząd skupia się na wynikach biznesowych, kontroli kosztów, zadowoleniu akcjonariuszy, wzroście, skali i często teoretycznych innowacjach. Natomiast pracownicy i klienci żyją w świecie mobile first, personalizacji, stylu życia, wygody, natychmiastowego dostarczania usług, natychmiastowej gratyfikacji i są skoncentrowani na sobie.

Scenarzyści przyszłości

Natalia Hatalska, CEO infuture institute, podczas swojego wystąpienia, wprowadziła nas w świat foresightu strategicznego, czyli sztuki określania czynników, które mogą wywołać fundamentalne zmiany w przyszłości w określonych perspektywach czasowych. Nie należy przy tym mylić trendów z chwilowymi modami! infuture institute analizuje czynniki zmian, korzystając z modelu STEEP (sociological, technological, economic, environmental, political).

Zdaniem Natalii Hatalskiej, właściwie każda firma jest już firmą technologiczną, natomiast przedsiębiorstwa dawniej stricte technologiczne (np. Facebook, Apple, Google) wchodzą w obszary nie-technologiczne. W jaki sposób odnieść sukces w takim środowisku? Trzeba wychwycić sygnały nadchodzących istotnych zmian i przygotować się na nie. Tym właśnie będziemy zajmowali się podczas serii warsztatów w ramach programu Future Thinkers.

190411_FT0208-1

Często analizując trendy, patrzymy tylko na własną branżę. Dlatego ważne jest szersze spojrzenie i wzajemna wymiana inspiracji. Z perspektywy konsumenta jest to jeden spójny świat, w którym po prostu korzysta z produktów i usług, bez analizowania, do jakiej kategorii należą.  

„Prognozowanie przyszłości nie polega na przewidywaniach, ale na budowaniu pewnych scenariuszy” – tłumaczyła Natalia Hatalska. Dobrym przykładem jest zjawisko starzenia się społeczeństwa, które będzie czynnikiem wpływającym na scenariusz dotyczący sposobu i rynku pracy. Według jednej z jego wersji, ze względu na strukturę demograficzną, ludzie będą musieli pracować do końca życia. Ale według wersji, która bierze pod uwagę czynnik technologiczny, pojawi się inny problem: roboty zastąpią wielu ludzi w ich zawodowych obowiązkach i powstanie tzw. useless class, czyli duża grupa osób zupełnie niepotrzebnych na rynku pracy.

W zależności od tego, ile dany trend potrzebuje na to, aby osiągnąć dojrzałość mówimy o czterech perspektywach czasowych: strefa długoterminowa, średnioterminowa, krótkoterminowa (to trendy, które już bardzo szybko się rozprzestrzeniają) oraz new normal, czyli trendy aktualnie wiodące.

Większość firm koncentruje się na new normal, goniąc rynek, patrząc na przyszłość raczej krótkowzrocznie. Jednak lepiej jest szukać jak najdalszej perspektywy, ponieważ to bardzo pomaga w podejmowaniu korzystnych decyzji.

W części ćwiczeń praktycznych z foresightu strategicznego, które prowadziła Natalia Hatalska, mieliśmy okazję pracować w różnorodnych, dziesięcioosobowych zespołach, w bardzo intensywnym, szybkim tempie. Czterominutowe dyskusje wokół 10 trendów pozwoliły wyłonić prawdziwych bohaterów przyszłości, widzianej oczami cyfrowych liderów - AI, chmura, cyberbezpieczeństwo oraz IoT.

190411_FT0305-1

To była znakomita rozgrzewka przed serią spotkań Rady Programu Future Thinkers. Spotkania odbędą się w formule autorskich warsztatów, na które zapraszamy już po majówce:

Co chcemy wspólnie osiągnąć? 

Wykorzystując mądrość społeczności, chcemy razem przygotować się na zmiany, aby podejmować lepsze decyzje, szukać szans i możliwości oraz odkrywać nowe kierunki rozwoju. Dlatego zaprojektowaliśmy serię spotkań Rady Programu Future Thinkers w formule warsztatowej, po których przygotujemy cząstkowe raporty z analizą trendów. Zwieńczeniem programu będzie obszerny raport dotyczący najważniejszych trendów, które wpłyną na naszą biznesową przyszłość. 

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach