REstart Program
DE Model

IT+HR: Jak kultura firmy spowalnia biznes

20-02-21 04:36

Retencja pracowników IT to jedno z najtrudniejszych wyzwań dzisiejszego biznesu, a mimo to relacje między IT a HR są często chłodne, napięte lub na dystans czyli świetnie jak HR się nie wtrąca. Cierpi na tym biznes, bo brakuje obopólnego zrozumienia potrzeb i możliwości. To słyszymy od naszej społeczności CIO, a spotkanie pilotażowe grupy HRBP (Human Resources Business Partners) tylko to potwierdziło.

Tę relację można poprawić tylko poprzez konfrontację odmiennych punktów widzenia i znalezienia wspólnego języka, połączenie kompetencji biznesowo-technologicznych i psychologicznych. Nad tym będziemy pracować w tym roku w ramach spotkań społeczności i peer group HRBP.

Zazwyczaj obie strony nie potrafią zmienić tej relacji. Powodów jest tyle, ile organizacji. Najważniejszym jest brak czasu i priorytetyzowanie doraźnych rozwiązań i aktualnych kryzysów. To zazwyczaj jednak wygodny powód, przykrywka. Obserwujmy też, że w kulturze nastawionej na KPI, korzyści z rozwijania działań HR są trudno mierzalne, a co za tym idzie, trudno przeforsować pomysły bez twardych danych. Zazwyczaj też model odgórnego zarządzania i trzymania się sztywnych założeń nie pozostawia przestrzeni na zwinne reagowanie na potrzeby rynku i pracowników. HR jest spychane na margines albo redukowane do funkcji rekrutacji. Sam HR często nie wychodzi z inicjatywą, nie pyta, nie empatyzuje z IT.

Znaczna część mojej pracy to spotkania z menedżerami i budowanie relacji, ale także zaufania, które przekłada się na zmianę postrzegania roli HRBP jako fanaberii, czy aktualnie panującej mody. Uważam, że mierzenie efektów działań HR jedynie przez pryzmat KPI to nie do końca trafne podejście, ale mimo to – poprawa komfortu pracy, kompetencje miękkie i wzrost zaangażowania przekładają się bezpośrednio na retencję i efektywność pracowników.” - Katarzyna Samochocka-Alot, Wicedyrektor ds. Partnerstwa Biznesowego i Senior HRBP w mBank.

Jak dodała Joanna Rosiek (współtwórczyni i partner merytoryczny naszego programu dla HRBP): „Problemy, którymi zajmuje się HR są zazwyczaj głębiej niż w KPI – w emocjach i konfliktach między ludźmi, we wzajemnym niezrozumieniu własnych potrzeb i mówieniu innym językiem.”

W ramach społeczności Digital HRBP zaprosimy Was do konfrontacji odmiennych punktów widzenia i znalezienia wspólnego języka HRu, IT i biznesu. Zaprosimy Was do całkiem intensywnego brainstormingu z innymi HRBP i managerami HR przy wsparciu merytorycznym społeczności liderów IT i Digital. Stay tuned!

Digital HRBP Community na LinkedIn

Zapraszamy Was do przetestowania otwartego podejścia do dzielenia się Waszymi dobrymi praktykami i wyzwania w gronie społecznośći Digital HRBP.

Digital HRBP cover

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach