REstart Program
DE Model

Kultura Agile w HR

20-02-21 05:09

W Agile HR, tak jak w projektach Agile, tradycyjna rola managera i rola specjalisty HR musi ewoluować, albo nawet zaniknąć. Ekspert HR nie może być ekspertem wydającym zalecenia, ale badaczem, współtwórcą, facylitatorem i liderem. Nie przychodzi z kwartalnym planem szkoleń, ale projektuje doświadczenie pracownika poprzez zrozumienie jego potrzeb i ambicji. Zamiast implementować dobre praktyki, testuje i współpracuje z zespołem HR i IT nad znalezieniem rozwiązań dopasowanych do organizacji i ludzi.

Takie podejście skutkuje unikalnym ludzkim doświadczeniem w miejscu pracy, po które sięgają kandydaci w sektorze IT. To trudne do sformalizowania i maksymalnie uzależnione od indywidualnych zdolności HRBP, ale jeżeli HR ma się stać ważnym partnerem dla ludzi rozwijających biznes, to musi wnieść unikalne zdolności i stać się elastycznym i kreatywnym tam, gdzie tzw. dobre praktyki zawodzą.

I tu kłania się zwinność i Agile HR - podejście budowania całej kultury rozwoju ludzi w firmie tak, by kreować unikalne ludzkie doświadczenia w miejscu pracy.

„Nie ma takiego stanu jak >>Jestem Agile<<, bo zwinność polega na nieustannym samorozwoju, zawsze szukaniu pola do usprawnień. Zamiast dawać instrukcje, zwinny lider inspiruje ludzi do tego, aby chcieli i potrafili realizować swój potencjał.” – Joanna Rosiek, Agile HR Coach, założycielka ROSIEK Solutions.

 

Nie każdy obszar HR powinien być realizowany agile'owo, żeby przebiegł sprawnie. Ale jeśli kultura organizacji nie dopuszcza zwinnego podejścia do definiowania ról, stawiania ewolucyjnych celów, reagowania na trendy i dążenia do najlepszego doświadczenia klientów i pracowników – taka organizacja nie ma szans być konkurencyjna.

Od społeczności słyszymy, że Agile dziś to moda i buzzword, bo jest sporo zamieszania w definicjach i w dobrych implementacjach. Ale to też paradygmat zarządzania wynikający z naturalnej ewolucji naszych potrzeb jako pracowników i młodego pokolenia, bo co drugi kandydat pyta o Agile.

„Jeśli dziś zamykasz się na Agile i zwinność i inne pochodne trendy typu DevOps, Kanban, Scrum itd., to za chwilę będziesz jeszcze bardziej do tyłu. Kolejne pojawiające się paradygmaty, będą ewolucją Agile. Dziś już wiemy, że nie da się zrewolucjonizować firmy z dnia na dzień, bo firmę tworzą ludzie, a my rozwijamy się poprzez ewolucję. Dziś Agile to nie moda, to konieczność.” Joanna Rosiek

„Agile nie jest możliwe bez współpracy całej organizacji. U nas to jest możliwe, bo firma jest zarządzana przez wartości no waste, no silos.” – Anna Bowtruczuk, Lingaro

Zataczamy więc koło, ponownie wracając do kwestii współpracy i relacji. Zazwyczaj Agile traktowane jest jak metodyka dostarczania rozwiązań również w HR. Wywodzi się ze świata IT, ale dziś jest już obecna we wszystkich branżach na świecie. W jej centrum jest człowiek. Agile HR dzieje się przede wszystkim w relacji. Gdy chcesz zmienić metodykę, a nie zmienisz relacji, jeśli nie wyjdziesz do IT i HR z empatią, jeśli nie będziesz współtworzył zamiast zarządzać, współpracował, a nie wyznaczał zadania i procesy - nie będziesz Agile mimo wdrożonego frameworku pracy zespołowej i elementów Agile.

 

Społeczność Digital HRBP na LinkedIN

Zapraszamy Was do przetestowania otwartego podejścia do dzielenia się Waszymi dobrymi praktykami i wyzwania w gronie społęcznośći Digital HRBP.

Digital HRBP cover

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach