REstart Program
DE Model

Jak CIO dba o zrównoważony rozwój?

Ludwik Krakowiak
21-04-18 16:35
  • Ponad połowa dyrektorów informatyki w ciągu ostatniego roku podjęła decyzję projektową lub biznesową biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród członków społeczności CIONET Polska.
  • Do najczęstszych działań na rzecz odpowiedzianego rozwoju podejmowanych przez działy IT należą inwestycje we własną infrastrukturę zmniejszającą wpływ na środowisko, zakupy sprzętu o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko oraz odpowiedzialne ekologicznie podejście do realizacji projektów.

Budżet Unii Europejskiej na lata 2021-2027 pierwszy raz w historii zawiera zapisy dotyczące ochrony klimatu. A jedną z pierwszych decyzji Joego Bidena na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych był powrót do przestrzegania przez Amerykę reguł ochrony środowiska wynegocjowanych na paryskiej konferencji klimatycznej ONZ w 2015 r. 

Z kolei największe światowe firmy – nie tylko informatyczne – stawiają sobie ambitne cele proekologiczne. Dotyczą one na przykład osiągnięcia neutralności węglowej w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.

Katastrofa klimatyczna oraz sposoby na jej uniknięcie na dobre zagościły na polityczno-biznesowej agendzie. Jak do tych kwestii podchodzą polskie organizacje? Zapytaliśmy o to przedstawicieli firm skupionych w społeczności CIONET Polska.

Firmy w gotowości

Z zebranych w drodze ankiety online odpowiedzi wyłania się obraz firm świadomych problematyki zrównoważonego rozwoju i podejmujących pierwsze inicjatywy na rzecz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Nie są to jednak jeszcze działania na skalę powszechną – organizacje wciąż podchodzą do sustainability dość zachowawczo.

W zakresie wdrażania celów zrównoważonego rozwoju najwięcej firm jest obecnie na etapie określenia strategicznych celów, zadań i wskaźników KPI (38,8% odpowiedzi). Co czwarta organizacja prowadzi projekty mające na celu bądź uwzględniające odpowiedzialny rozwój, ale bez długoterminowej strategii. 15% uczestników ankiety ma określone cele strategiczne, ale bez odpowiednich KPI a tylko 12,5% prowadzi projekty pilotażowe lub planuje ich uruchomienie.

A jakie są główne powody zainteresowania odpowiedzialnym rozwojem w firmie? Najczęściej wskazywane w ankiecie odpowiedzi to nie tylko troska o planetę ale również oczekiwania klientów, właścicieli i innych interesariuszy. Odpowiedzi tej udzieliło tyle samo respondentów – 36,2%. Wynika z tego, że dbałość o wizerunek firmy i postrzeganie marki jako proekologicznej jest równie istotnym „driverem” inicjatyw zrównoważonego rozwoju, co ekologia sama w sobie.

Sustainability a wydatki

Do najczęstszych działań podejmowanych przez działy IT w kontekście odpowiedzialnego rozwoju należą inwestycje we własną infrastrukturę zmniejszającą wpływ na środowisko, ekologicznie odpowiedzialny sposób prowadzenia projektów oraz zakupy sprzętu o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko (odpowiednio: ponad 41, 35 i prawie 34 % wskazań). Co piąta firma kupuje usługi IT od dostawców wykorzystujących zieloną energię. Co ważne, organizacje zaczynają też wymagać od swoich partnerów spełnienia określonych warunków środowiskowych – zadeklarowało tak 22% ankietowanych. 

A czy Green IT – informacja, że dostawca dba o zrównoważony łańcuch dostaw, recycling i mniejsze zużycie zasobów w procesach produkcji – wpływa na decyzje w procesie zakupowym o sprzęcie IT? Tak – dla 24,1% respondentów. Kolejne 20% firm planuje włączyć to kryterium w niedalekiej przyszłości. W większości wypadków nie jest to jednak czynnik przesądzający o decyzji (ponad 44,3% badanych uwzględnia Green IT w zależności od rodzaju sprzętu). A 11,4% firm nigdy nie kieruje się tą przesłanką przy zakupach.

Pomysły na bycie eko

Członków społeczności CIONET zapytaliśmy też, czy w ciągu ostatniego roku podjęli decyzję projektową lub biznesową biorąc pod uwagę aspekt środowiskowy. Twierdząco odpowiedziało pond 57%. Inicjatywy te najczęściej były związane z ograniczeniem zużycia papieru i częściowym lub całkowitym przejściem na model „paperless” – zarówno w perspektywie klienta, jak i pracownika (chodzi na przykład o digitalizację procesów i wdrożenia systemów elektronicznego obiegu dokumentów).

Wśród projektów typowo informatycznych uczestnicy ankiety wymieniali też pełną lub częściowo migrację firmowej infrastruktury IT do chmury obliczeniowej i wymianę sprzętu pracowników na nowszy, z wyższą klasą energooszczędności. Wśród inicjatyw spoza tego obszaru najczęściej pojawiały się fotowoltaika i energia odnawialna, modernizacja taboru samochodów firmowych (zbycie starych, zakup nowych – mniej emisyjnych lub elektrycznych) oraz ograniczenie podróży służbowych. Co ważne, niektóre firmy zaczęły też monitorować swoją energochłonność i generowany ślad węglowy.

Praktyka uwzględniania aspektów środowiskowych przy przygotowywaniu zmian biznesowych i wdrażaniu innowacji nie jest jednak powszechna. Ponad 46% respondentów bierze ten czynnik pod uwagę, jeżeli można łatwo połączyć go z celem projektu. Nieco mniej, bo ponad 41%, próbuje osiągnąć taki efekt, nawet jeśli nie wynika on wprost z projektu. Tylko co dziesiąta organizacja stara się uzyskać efekt środowiskowy dedykowanymi projektami.

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach