REstart Program
DE Model

#hardtalk: Cyfrowe operacje, czyli nowy model dla nowej ery według Gartnera

Digital Excellence Group
19-04-17 10:41

Nowoczesna organizacja IT napędza i przyspiesza, a nie hamuje biznes. Zmienia przy tym kierunek za każdym razem, kiedy pojawiają się nowe wymagania i elastycznie dostosowuje się do różnych trybów współpracy biznesowej. W raporcie The New IT Operating Model for Digital Gartner przekonuje, że najlepszym sposobem zwiększenia elastyczności i zdolności adaptacyjnych jest przyjęcie nowego modelu operacyjnego IT.

Dwie trzecie liderów biznesowych uważa, że ich firmy przestaną być konkurencyjne, jeśli nie zostaną w znacznie większym stopniu zdigitalizowane. Przedsiębiorstwa starają się wykorzystywać technologie big data, internet rzeczy, uczenie maszynowe oraz technologie społecznościowe i mobilne, aby doskonalić i transformować produkty, kanały i operacje. Tak szeroka fala cyfryzacji otwiera przed zespołami IT niespotykane dotąd możliwości tworzenia wartości. Mają szansę stać się agentami cyfrowej zmiany, ale wymaga to nowego sposobu zarządzania technologiami i wykorzystywania ich.

Szanse kreowane przez cyfryzację błyskawicznie się pojawiają i równie szybko znikają. To oznacza, że plany biznesowe podlegają ciągłym zmianom. Tymczasem 63% liderów biznesowych uważa, że ich organizacja jest zbyt powolna, aby wykorzystać możliwości kreowane przez nowe technologie. Przy tym zacierają się granice odpowiedzialności za technologię. Liderzy biznesowi są dzisiaj w stanie samodzielnie podejmować inicjatywy technologiczne. Dlatego postępowi liderzy IT zmieniają model operacyjny mając na uwadze zwiększenie elastyczności i zdolności adaptacji IT do zmieniających się warunków. Gartner zidentyfikował dziewięć kluczowych cech chrakteryzujących ten nowy model. Jak wygląda on w praktyce?

IT Organization Model for Digital Era_v0.1-5

9 cech nowego modelu operacyjnego Gartnera

Priorytety i budżety są ustalane w odniesieniu do możliwości biznesowych i produktów, a nie projektów. W tym nowym podejściu, linie produktowe – określane także jako „kompleksowe usługi IT”, „platformy”, „doświadczenia” czy „strumienie wartości” – zawsze wyprzedzają projekty. Menedżer odpowiedzialny za linię produktów czy usługę współpracuje ze wszystkimi interesariuszami biznesowymi, aby stworzyć strategiczną mapę możliwości oraz koniecznych inwestycji. Nadzoruje on linię produktów na wszystkich etapach istnienia, od uruchomienia przez bieżące zarządzanie wydajnością, aż po wycofania z użycia.

Podejście do współpracy z biznesem dostosowywane jest do aktualnych potrzeb i kontekstu biznesowego. Adaptacyjne angażowanie biznesu bazuje na pięciu kluczowych aktywnościach: ewangelizacji i edukacji, konsultacjach, pośrednictwie, coachingu i dostarczaniu. Trzeba przy tym pamiętać, że muszą być one ściśle dopasowane do cyfrowych ambicji i umiejętności partnera biznesowego.

Metodyki Agile, DevOps oraz Continuous Delivery zwiększają zdolności reagowania i podnoszą wydajność. Praktyka continuous delivery oznacza, że kolejne release’y pojawiają się, gdy tylko nowa funkcjonalność jest gotowa stopniu, który gwarantuje dostarczenie wartości biznesowej. Z kolei zaawansowana automatyzacja IT umożliwia zespołom testowanie wszystkiego na bieżąco, dzięki czemu kod jest stale gotowy do wdrożenia na produkcji i może być wykorzystany przy minimalnym zaangażowaniu oraz bez przestojów.

Mapowanie "podróży" klientów dostarcza wskazówek potrzebnych na etapie projektowania ich doświadczenia. Projektowanie zorientowane na klienta obejmuje wszystkie techniki potrzebne do zrozumienia doświadczenia klientów, określenia głównych przyczyn tzw. niepotrzebnego wysiłku lub tarć w tych doświadczeniach i wykorzystania zdobytych w ten sposób informacji do zaprojektowania lepszego, łatwiejszego doświadczenia. Co ważne, techniki te niekoniecznie ograniczają się do kanałów cyfrowych lub produktów bazujących na technologii. Mogą być stosowane do każdej części doświadczenia klienta.

Interfejsy API, platformy, dane i usługi wielokrotnego użytku zmniejszają nakład pracy i przyspieszają dostarczanie oprogramowania. Postęp w obszarze interfejsów API, mikroserwisów, kontenerów i innych technologii dostarczył korporacyjnym zespołom programistycznym nowych narzędzi. Jednocześnie stworzył możliwość wielokrotnego wykorzystywania kodu do skalowania i przyspieszania pracy, zwłaszcza w obszarze integracji.

Automatyzacja IT i platformy chmurowe przyspieszają skalowanie. Technologie automatyzacji, infrastruktura w postaci kodu i infrastruktura chmurowa umożliwia korporacyjnym działom IT błyskawiczne skalowanie pojemności. Zmniejsza to zależność IT od kapitałochłonnych zasobów o stałym koszcie, ale wymaga nowych procesów i umiejętności skutecznego zarządzania.

Strategia jest ważniejsza od ładu korporacyjnego, a zarządzanie - od operacji. W nowym modelu grupy centralne koncentrują się na otwieraniu nowych możliwości, innowacjach, zmianach i danych korporacyjnych. Ostatecznym celem jest uwolnienie czasu potrzebnego na bardziej strategiczne działania i sprawne funkcjonowanie continuous delivery.

Spójna strategia i wytyczne dotyczące użycia danych pozwalają na błyskawiczne ich wykorzystywanie przez rozproszone zespoły. Strategia danych jest ważniejsza od kwestii związanych z ich własnością. Budowa nowoczesnej strategii w tym obszarze zaczyna się od klarownej identyfikacji danych potrzebnych do - oraz generowanych w celu wspierania rezultatów osiąganych przez linię produktów. Strategiczne znaczenie ma także dostosowanie zasobów potrzebnych do kontrolowania danych, bieżącego użycia i podnoszenia ich jakości.

To jednak nie wszystko. Nowy model operacyjny wymaga nowego rodzaju pracowników: wszechstronnych technicznie, otwartych na współpracę oraz innowacje. Potrzebują oni kompetencji w takich dziedzinach jak: wpływanie na innych, praca zespołowa, komunikacja i zdolność do uczenia się. Bez nich nie byliby w stanie szybko przełączać się między zadaniami, ściśle współpracować z partnerami biznesowymi i przyczyniać się do osiągania sukcesów biznesowych. Ponadto nowy model potrzebuje ludzi wszechstronnych technicznie, potrafiących zarówno korzystać z nowych technologii, ale także szybko je oceniać. Muszą być to zarazem osoby chętne do współpracy i posiadające otwarty umysł. Last but not least, muszą to być ludzie mający wysoką tolerancję na ryzyko – bez tego trudno skutecznie działać we współczesnym, zmiennym, cyfrowym świecie.

Klienci Gartnera mają dostęp do dalszego researchu i raportów na ten temat takich jak:

  •  Seven Key Attributes of Product Line Management
  • Reallocating Funding Between IT Product Lines
  • Enterprise IT Governance, Part 1 — Obtaining a Mandate and Establishing the Scope
  • Is Your Current I&T Operating Model Right for Your Digital Ambition?
  • Integrate ‘Shadow IT’ and Business-Led IT Into the I&T Operating Model to Enable Enterprise Agility
  • Digital Strategy Execution: Navigate the Route to Success

 

Opracowanie raportu Garntera powstało
w wyniku programu Platform Evolution. 

Zapraszamy na jedno z serii spotkań!

platform evolution

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach