REstart Program
DE Model

Still sexy, czyli o integracji systemów IT z Software AG

20-07-08 03:30

Dlaczego w ogóle warto mówić o integracjiPo blisko 50 latach wiemy, że bez integracji niemożliwe jest wdrażanie innowacjiZaczynaliśmy od mainframe’ów, później zajmowaliśmy się – chociaż niektórzy początkowo kwestionowali nasze podejście – systemami ERP i CRM, a dzisiaj skupiamy się na chmurze, Internet of Thingsmikroserwisach i API - mówił Łukasz Świst, Country Leader PL & CEE w Software AG podczas pierwszego po dłuższej przerwie spotkania CIONET w ramach cyklu Vision. 

Integracja we współczesnym IT jest wszechobecna, ale stosunkowo niewiele się o niej mówi. Podejście do niej stale się zmienia i ewoluuje odpowiadając na zmieniające się środowiska i nowe technologie. 

„Unikalną wartością Software AG jest szczególne podejście do integracji, które przez lata zmienia się i ewoluuje zapewniając odpowiedź na wyzwania typowe dla kolejnych okresów rozwoju IT. Dzisiaj wydaje się, że drugie życie zyskała architektura SOArozwiązania Software AG działają w Azure a korzyści płynące z takiego podejścia potwierdzają projekty zrealizowane w firmach takich jak Walgreens czy Schindler” – komentował Paweł Jakubik, Board Member, PL Cloud & Digital Leader w Microsoft, który ma szczególną perspektywę na integrację i działalność Software AG, ponieważ w latach 2005 - 2009 pełnił funkcję szefa działu sprzedaży i marketingu Software AG w Polsce. 

Chmura wyzwań i nie tylko 

Choć mogłoby się wydawać, że integracja środowisk chmurowych jest zbędna, ponieważ integracja wpisana jest w samą ideę cloud, to zmieniająca się architektura sprawia, że wciąż stanowi ona wyzwanie. Zwłaszcza w obliczu dominującego obecnie podejścia multicloud. 

W Polsce integracja w środowiskach wielochmurowych nie jest jeszcze wyraźnym trendem, ponieważ w większości organizacji wciąż dominuje model on-premiseZ czasem będzie to jednak się zmieniać, ponieważ już w przypadku kilku aplikacji SaaS integracja ma sens. 

Integracja nadal jest kluczowa, niezależnie od tego czy mówimy o środowiskach on-premise czy cloud. Decyduje o tym bowiem wymiana danych. Wybiera się przecież rozwiązania best-in-class działające w różnych chmurach. Na szczęście integracja jest coraz łatwiejsza, można zarządzać źródłami i odbiorcami danych - mówił obecny na spotkaniu Adam Marciniak, CIO, wiceprezes PKO Banku Polskiego. 

Integracja jest prostsza, narzędzia są coraz lepsze, potężniejsze, niemniej świat jest coraz bardziej skomplikowany. Przedstawiciele Software AG przestrzegali zwłaszcza przed zbyt ścisłą integracją. Pakiety oprogramowania SaaS rozwijają się w różnym tempie. Jeśli zostaną spiętę za ciasno to będzie to stanowiło poważne ograniczenie, rozwój będzie hamowany – komentował Rafał Jaworski, Senior Solutions Architect w Software AG. 

Porządek w mikrousługach i API 

Kolejnym istotnym tematem w kontekście integracji są mikroserwisy. Największą korzyścią związaną z nimi jest możliwość niezależnego rozwijania poszczególnych fragmentów funkcjonalnych aplikacji. Ta niezależność nie ma jednak absolutnego charakteru. Powiązania pomiędzy poszczególnymi usługami istnieją a jeśli mamy setkę mikroserwisów, które są wzajemnie zależne, to poziom skomplikowania jest już znaczny. I oczywiście można to robić ręcznie, tak jak w przypadku tradycyjnych aplikacji, „przy użyciu łopaty”, ale pytanie brzmi: czy nie lepiej użyć do tego dedykowanych narzędzi, czyli „koparki”? 

Dlaczego o integracji mówi się w kontekście API management? Dobrym przykładem są projekty wymuszone dyrektywą PSD2. Idea open banking, która zakłada udostępnienie danych przez banki zewnętrznym firmom, wymaga ich odpowiedniego zabezpieczenia. Dostęp musi zostać ograniczony i dlatego właśnie warto zwrócić uwagę na rozwiązania integracyjne, które pozwalają kontrolować jakie API udostępniane są jakim partnerom.  

Marcin Morawski, Dyrektor Departamentu Rozwoju Oprogramowania w Getin Noble Bank opowiadał podczas spotkania o zmieniającym się w jego organizacji podejściu do integracji – od ambitnego, purystycznego do charakteryzującego się pogodzeniem z koniecznością kompromisów. „Integracja musi się ostatecznie uginać pod presją ze strony biznesowej. Oczywiście trzeba dążyć do standaryzacji a to wymaga to prowadzenia projektów refaktoringowych – mówił Marcin Morawski. 

IoT to wciąż przyszłość 

Jak się okazało podczas spotkania temat integracji w obszarze IoT w Polsce to wciąż kwestia przyszłości. Pomimo tego, że firmy konsultingowe umieszczają projekty IoT w tzw. „pierwszym horyzoncie” i przypisują im największy potencjał biznesowy, to jednak w polskich warunkach, nie udaje się przedstawić dla nich uzasadnionych ekonomicznie business case’ów. Licznych spektakularnych przykładów zrealizowanych w wielu różnych krajach nie daje się w prosty sposób przenosić do Polski. Potwierdzali to uczestnicy spotkania reprezentujący branże energetyczną i telekomunikacyjną. 

Tutaj daj znać, jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych inicjatywach