RESTART. Predykcje na nowy porządek.

   

  GEOPOLITYKA I PRZETRWANIE - REFORMACJA

  Agenda ONZ określająca cele zrównoważonego rozwoju wskazuje cele zarówno gospodarcze, jak i społeczne czy środowiskowe. Cele gospodarcze obejmują na przykład wzrost gospodarczy, postęp w innowacyjności, przemyśle i infrastrukturze.

  Wśród celów społecznych i środowiskowych znalazły się m.in. równość płci, zmniejszenie nierówności w społeczeństwach, działania na rzecz klimatu, życia w oceanach i na lądzie, pokój i sprawiedliwość. Technologia wydaje się być warunkiem powodzenia w osiągnięciu gospodarczych celów zrównoważonego rozwoju. Ale jak może się przyczynić do realizacji celów społecznych i środowiskowych?

  W osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju, także społecznych czy dotyczących środowiska, szczególną rolę mogą mieć giganci cyfrowi. Czy giganci cyfrowi są gotowi do wsparcia celów zrównoważonego rozwoju? A może ich odpowiedzialne społecznie działania da się wymusić tylko twardymi regulacjami?

  Program REstart jest realizowany przy współpracy z prof. Piotrem Płoszajskim. 

  Profesor podczas inauguracji programu REstart opowiedział o specyfice zjawisk kryzysowych i nowej normalności. Nic nie odda pełnej humoru i charyzmatycznej prezentacji profesora oglądanej na żywo, ale przygotowaliśmy dla Was skrót jego najważniejszych myśli.

  PRZECZYTAJ PODSUMOWANIE WYKŁADU
  prof Piotr Płoszajski-1

  O spotkaniu

  Obrady tematyczne mające na celu przygotowanie bazy wiedzy i inspiracji o tym, jak się przygotować na post-pandemiczną nową normalność i jak reagować na zachodzące zmiany w perspektywie 2-3 kolejnych lat. 

  Partner Tematu

   

  Inne obszary tematyczne

  gustavo-centurion-O6fs4ablxw8-unsplash
  Rynek pracy - redefinicja. 06.07.2020
  Dynamika i formy transformacji. Nowe formy pracy i nie-pracy. Nowe kwalifikacje i zawody. Edukacja dla potrzeb zawodów, których jeszcze nie ma.
  aleyna-rentz-RzIDFfMXQ_A-unsplash
  Przetrwanie – reanimacja. 07.07.2020
  Warunki przetrwania Gatunku (nie tylko „ekologia”). Zrównoważony rozwój. Strategie, jakie ludzkość (obecna cywilizacja) musi (jak?) podjąć teraz, aby przeżyć długofalowo. 
  nathan-dumlao-zi5vRoAP3WY-unsplash (1)
  Szczęście – reaktywacja. 08.07.2020
  Zmiany systemów/hierarchii wartości. Nowe generacje pracowników i konsumentów. Zmiany preferencji życiowych. Życie codzienne. Charakter nowych procesów i zjawisk społecznych. Konsekwencje dla biznesu, rynku pracy, życia korporacyjnego.
  jon-tyson-eIhH7RTlTZA-unsplash (1)
  Bezpieczeństwo - rewaloryzacja. 09.07.2020
  Bezpieczeństwo organizacji, społeczeństwa, ale też bezpieczeństwo systemów: wielkich, wzajemnie splątanych sieci. Internet Rzeczy.
  brandi-ibrao-fbRyfjb5N2Y-unsplash (1)
  Organizacja - rewolucja. 13.07.2020
  Nowe struktury, procesy, formy przywództwa. Home working, tele-praca. Wynikające stąd zmiany kultury organizacyjnej. Formy wynagrodzeń. Nowe podejście do zwinnosci w biznesie pod kątem kultury organizacji/kultury pracy. Zmiany elastycznosci/dopasowania do realiów.
  peter-blanken-qiDWDuhkA3I-unsplash
  Innowacje – rebelia. 21.07.2020
  Kierunki innowacji technologicznych. Nowe, obiecujące technologie; np. te oparte na fizyce kwantowej (nie tylko komputery!), inżynieria materiałowa, roboty nowej generacji, inżynieria genetyczna, etc. Technologie, jako szanse i zagrożenia.
  jennifer-hamra-3JOJ_9-Z2uQ-unsplash
  Finanse – reakcja. 15.07.2020
  Modele finansowania. Ko-inwestowanie inicjatyw w ekosystemach. Zmiany w modelach konsumpcji: inwestycji, ludzi, nieruchomości, ruchomości. płacenie as a service, uberyzacja pracy.
  poh-wei-chuen-nV1fMDGHTnI-unsplash-1
  Łańcuchy dostaw - rekombinacja. 16.07.2020
  Jak się zmienią globalnie i lokalnie? Co z tego wynika dla poszczególnych graczy logistycznych i ich klientów? Czy/jak się zmienią łańcuchy tworzenia wartości?
  REstart
  Społeczeństwo – regeneracja. 20.07.2020
  Zmiany preferencji życiowych. Życie codzienne (rodzina, relacje, czas wolny). Charakter nowych procesów i zjawisk społecznych.
  mec-rawlings-yDs3UCbhTX4-unsplash
  Transformacja IT – rekombinacja. 14.07.2020
  Rynek oprogramowania, w tym sztuczna inteligencja. Przesunięcie „mocy przerobowych” na nowe kierunki (jakie?). Nowy proces wytwórczy aplikacji, nowe podejście do zwinności. owe relacje na styku IT i Biznesu. Nowy sprzęt. Fast track do nowych technologii. Jak transfrormować się do nowch technologii i zarządzić legacy pre-pandemicznym i in-pandemicznym.

  REset.

  Na podstawie zdefiniowanych zmian i predykcji opracowujemy bazę wiedzy i inspiracji o tym, jak się przygotować na post-pandemiczną nową normalność. Agregujemy i opracowujemy rekomendacje i opinie ekspertów. Otwarty etap programu, który w duchu crowdcoaching pozwala wszystkim zainteresowanym czerpać wiedzę i inspirację z opracowanego materiału oraz dokładać swoją „cegiełkę” z przepisem na to, jak się przygotować.

  Partnerzy wspierający inicjatywę

  Jesteś zainteresowany wsparciem programu w roli partnera?

  Kontakt

  Masz pytania lub chcesz z nami porozmawiać o współpracy? Daj nam znać :)